Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, december 2023

De bedrijvenochtend over de Omgevingswet die het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) op 7 december organiseerde, is door de deelnemers vanuit het bedrijfsleven en adviesbureaus positief ontvangen. De bijeenkomst was bedoeld om de deelnemers op de hoogte te brengen van de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s voor milieubelastende activiteiten. Het programma bleek voor de aanwezigen verschillende eyeopeners te bevatten. “Nuttige informatie die nog onvoldoende bekend was”, was de unanieme mening van de deelnemers.

Circa 35 bedrijven gaven gehoor aan de uitnodiging om hun kennis over de gevolgen van de Omgevingswet op te vijzelen. Karin Eshuis van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verzorgde namens het LEC IV de presentatie tijdens de informatiebijeenkomst op de Rotterdamse RDM-kade. Zij nam de deelnemers mee op verkenning in het nieuwe advies- en bedrijfsbrandweerstelsel en gaf toelichting op de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet introduceert op het gebied van vergunningadvisering en bedrijfsbrandweeraanwijzingen.

Karin Eshuis: “Uit de vragen en reacties die we kregen, bleek dat onze presentatie voor een deel van het publiek nog onbekende informatie bevatte. De term ‘milieubelastende activiteiten’ in plaats van ‘inrichtingen’ kennen de meeste mensen inmiddels wel. Maar nieuw was dat de adviesrol van de veiligheidsregio onder de paraplu van de Omgevingswet is verbreed. Onder de huidige wetgeving zijn we alleen wettelijk adviseur op het zogenaamde ‘groepsrisico (externe veiligheid)’. In het nieuwe stelsel hebben we ook een wettelijke adviesrol op andere aspecten van de vergunningaanvraag. Daarvan was een deel van de aanwezigen zich niet bewust.”

Nog sterker geldt dit volgens Karin Eshuis voor de koppeling tussen de Omgevingswet en de bedrijfsbrandweeraanwijzing. Met name deze informatie was voor velen nieuw. “Op zich verklaarbaar dat die informatie niet bij iedereen bekend is. Want de directe koppeling tussen vergunningverlening onder de Omgevingswet en het aanwijstraject staat wel beschreven in de invoeringswet en Invoeringsregeling die de overgang van het oude naar het nieuwe vergunningenstelsel regelt, maar niet in de tekst van de Omgevingswet zelf. Het is begrijpelijk dat niet iedereen die Invoeringsregeling in detail gelezen heeft, gelet op de omvang ervan.”

Een waardevolle tip voor de deelnemers aan de bedrijvenochtend was om bij een vergunningaanvraag voor een milieubelastende activiteiten vooraf goed na te gaan of en welke aanvullende eisen gemeenten in hun Omgevingsplan stellen. Dat bevordert een snel en soepel vergunningproces en voorkomt dat bedrijven na het indienen van een vergunningaanvraag later alsnog met aanvullende eisen worden geconfronteerd. Karin Eshuis: “Het is voor alle partijen in het vergunningtraject belangrijk dat zij vroegtijdig op één lijn zitten en weten met welke eisen bij de vergunningaanvraag voor een mba rekening moet worden gehouden.”

Na afloop van het programma kregen de organisatoren van de bedrijvenochtend positieve reacties van veel deelnemers. De geboden informatie bleek in een concrete behoefte te voorzien om de overstap te maken naar de nieuwe praktijk van vergunningverlening en bedrijfsbrandweeraanwijzingen. Karin Eshuis: “Er worden wel meer informatiebijeenkomsten en cursussen gegeven om bedrijven klaar te stomen voor de Omgevingswet, maar die zijn doorgaans primair gericht op de bouw -en milieuaspecten. In onze presentatie hebben we de bedrijfsbrandweeraspecten verder uitgediept; dat is specialistische materie. We zijn blij dat we de deelnemers met deze bijeenkomst hebben kunnen helpen om hun kennis te verbreden en zich beter voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.”

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.