Alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen

Juli 2022

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het overschakelen naar alternatief aangedreven (emissieloze) hulpverleningsvoertuigen.

Laadpunt elektrisch voertuig.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is de ambitie van de Nederlandse overheid dat vanaf 2035 alleen nog auto’s verkocht mogen worden die emissieloos kunnen rijden. Dit in aanloop naar 2050, wanneer het gehele Nederlandse wagenpark emissieloos moet kunnen rijden. Deze doelstelling raakt niet alleen de gewone burger, maar ook de hulpdiensten en de hulpverleningsvoertuigen waarin zij rijden.

Marieke Meile, stagiaire van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van NIPV, voerde een verkennend onderzoek uit naar het overschakelen van op fossiele brandstof (benzine en diesel) aangedreven hulpverleningsvoertuigen naar alternatief aangedreven voertuigen binnen alle hulpdiensten in Nederland die mogen rijden met optische en geluidssignalen.

Uitkomsten

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen een aantal veiligheidsregio’s en politie-eenheden al druk gewerkt wordt aan de overschakeling naar alternatief aangedreven voertuigen. Dit varieert van verkennend bezig zijn, tot het rijden van een pilot/proef met alternatief aangedreven voertuigen, tot het al beschikken over alternatief aangedreven voertuigen.

De voorkeur qua aandrijving gaat uit naar elektrische voertuigen, waterstof wordt als tweede optie genoemd. De respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek, hebben aangegeven dat ze in het proces van overschakelen naar alternatief aangedreven voertuigen tegen diverse problemen aanlopen, zoals storingen van voertuigen, laadinfrastructuur en financiële zaken.

Voor- en nadelen

Er zitten voor- en nadelen aan (het rijden met) alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen.

Voordelen:

  • De ergonomische inrichting en het comfort van de voertuigen.
  • Het rijden met one pedal drive, dus alleen het gaspedaal.
  • Direct koppel, het voertuig hoeft niet op te warmen voordat het kracht en snelheid kan generen.
  • Het voertuig rijdt stil.

Nadelen:

  • Door het stille rijden bestaat de kans dat een hulpverleningsvoertuig niet tijdig opgemerkt wordt door andere weggebruikers. Dit zorgt ervoor dat de chauffeur alerter moet zijn op zijn omgeving.
  • De topsnelheid is te laag voor sommige hulpdiensten.
  • De actieradius is niet altijd toereikend
  • Geen adequate laadinfrastructuur.

Energietransitie op de agenda tijdens congres

Tijdens het congres Voorrangsvoertuigen op 6 oktober wordt in het middagprogramma aandacht besteed aan de energietransitie binnen de hulpdiensten.

Lees ook

03-08-2022
Van LCMS naar Landelijke voorziening Crisisbeheersing

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard.

20-07-2022
Alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het overschakelen naar alternatief aangedreven (emissieloze) hulpverleningsvoertuigen.

20-07-2022
Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service: de stand van zaken

Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service: de stand van zaken

29-06-2022
Themasessie Security in NICT

Half juni organiseerden enkele veiligheidsregio’s samen met NIPV een themasessie over security voor regiocollega’s. Een mooi kijkje in de regionale IV-keuken.

29-06-2022
Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen

In voorgaande jaren zijn al diverse stappen gezet naar Identity & Access Management (IAM) voor de gezamenlijke voorzieningen (zoals LCMS, de BI-voorziening, SIS en ELO).

29-06-2022
Ontwikkeling landelijke Operationele Risicometer

De afgelopen periode zijn ideeën ontwikkeld voor een Operationele Risicometer (OR). Per scenario wordt gekeken welke risico’s invloed hebben op het betreffende scenario.

29-06-2022
VeRA groeit op

De referentiearchitectuur voor veiligheidsregio’s (VeRA) is al jarenlang hét houvast voor de inrichting van informatievoorziening, op regionaal én landelijk niveau.

29-06-2022
Knooppunt Coördinatie en Informatie Oekraïne (KCIO)

Bij de oprichting van het KCIO werd de centrale rol van informatievoorziening al direct onderkend. Het uitgangspunt: niet iets opnieuw bouwen, maar slim gebruik maken van wat we al hebben.

29-06-2022
Landelijke BI-voorziening opgeleverd

Inmiddels is de nieuwe landelijke voorziening volop in gebruik! Onder andere door een aantal veiligheidsregio’s, vakgroep Brandonderzoek en lectoraten van NIPV.