Alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen

Nieuwsbrief Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen, juli 2022

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het overschakelen naar alternatief aangedreven (emissieloze) hulpverleningsvoertuigen.

Laadpunt elektrisch voertuig.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is de ambitie van de Nederlandse overheid dat vanaf 2035 alleen nog auto’s verkocht mogen worden die emissieloos kunnen rijden. Dit in aanloop naar 2050, wanneer het gehele Nederlandse wagenpark emissieloos moet kunnen rijden. Deze doelstelling raakt niet alleen de gewone burger, maar ook de hulpdiensten en de hulpverleningsvoertuigen waarin zij rijden.

Marieke Meile, stagiaire van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van NIPV, voerde een verkennend onderzoek uit naar het overschakelen van op fossiele brandstof (benzine en diesel) aangedreven hulpverleningsvoertuigen naar alternatief aangedreven voertuigen binnen alle hulpdiensten in Nederland die mogen rijden met optische en geluidssignalen.

Uitkomsten

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen een aantal veiligheidsregio’s en politie-eenheden al druk gewerkt wordt aan de overschakeling naar alternatief aangedreven voertuigen. Dit varieert van verkennend bezig zijn, tot het rijden van een pilot/proef met alternatief aangedreven voertuigen, tot het al beschikken over alternatief aangedreven voertuigen.

De voorkeur qua aandrijving gaat uit naar elektrische voertuigen, waterstof wordt als tweede optie genoemd. De respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek, hebben aangegeven dat ze in het proces van overschakelen naar alternatief aangedreven voertuigen tegen diverse problemen aanlopen, zoals storingen van voertuigen, laadinfrastructuur en financiële zaken.

Voor- en nadelen

Er zitten voor- en nadelen aan (het rijden met) alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen.

Voordelen:

  • De ergonomische inrichting en het comfort van de voertuigen.
  • Het rijden met one pedal drive, dus alleen het gaspedaal.
  • Direct koppel, het voertuig hoeft niet op te warmen voordat het kracht en snelheid kan generen.
  • Het voertuig rijdt stil.

Nadelen:

  • Door het stille rijden bestaat de kans dat een hulpverleningsvoertuig niet tijdig opgemerkt wordt door andere weggebruikers. Dit zorgt ervoor dat de chauffeur alerter moet zijn op zijn omgeving.
  • De topsnelheid is te laag voor sommige hulpdiensten.
  • De actieradius is niet altijd toereikend
  • Geen adequate laadinfrastructuur.

Bekijk ook

Lees meer over het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen.

Lees ook

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.

08-04-2024
Eerste aanmeldingen voor Traineeship Omgevingsveiligheid

De eerste kandidaten voor het Traineeship Omgevingsveiligheid hebben zich gemeld. Op 5 maart ging de wervingscampagne online op de website van Brandweer Nederland en al binnen vier uur was de eerste reactie binnen.

08-04-2024
SIV’er in de praktijk: Mario Struik (VRU)

Risicobeheersing en repressie zijn in het brandweerdomein de twee uitersten links en rechts in de veiligheidsketen. Maar verenigd in één persoon vormen ze een sterke combinatie. Mario Struik, specialist risicobeheersing bij Veiligheidsregio Utrecht, is één van de SIV’ers die kennis en kunde van beide taakvelden combineert in zijn brandweerloopbaan.

08-04-2024
“Grote passie voor industriële veiligheid, maar nu in een andere vorm”

Joram Gielbert heeft op 1 februari zijn werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en het LEC IV beëindigd. Maar hij laat de industriële veiligheid beslist niet los, want als zelfstandig adviseur blijft hij in grote lijnen hetzelfde werk doen.

11-03-2024
Effectiviteit waterschermen beperkt en afhankelijk van veel factoren

De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect.

01-03-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.