Alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen

Nieuwsbrief Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen, juli 2022

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het overschakelen naar alternatief aangedreven (emissieloze) hulpverleningsvoertuigen.

Laadpunt elektrisch voertuig.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is de ambitie van de Nederlandse overheid dat vanaf 2035 alleen nog auto’s verkocht mogen worden die emissieloos kunnen rijden. Dit in aanloop naar 2050, wanneer het gehele Nederlandse wagenpark emissieloos moet kunnen rijden. Deze doelstelling raakt niet alleen de gewone burger, maar ook de hulpdiensten en de hulpverleningsvoertuigen waarin zij rijden.

Marieke Meile, stagiaire van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van NIPV, voerde een verkennend onderzoek uit naar het overschakelen van op fossiele brandstof (benzine en diesel) aangedreven hulpverleningsvoertuigen naar alternatief aangedreven voertuigen binnen alle hulpdiensten in Nederland die mogen rijden met optische en geluidssignalen.

Uitkomsten

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen een aantal veiligheidsregio’s en politie-eenheden al druk gewerkt wordt aan de overschakeling naar alternatief aangedreven voertuigen. Dit varieert van verkennend bezig zijn, tot het rijden van een pilot/proef met alternatief aangedreven voertuigen, tot het al beschikken over alternatief aangedreven voertuigen.

De voorkeur qua aandrijving gaat uit naar elektrische voertuigen, waterstof wordt als tweede optie genoemd. De respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek, hebben aangegeven dat ze in het proces van overschakelen naar alternatief aangedreven voertuigen tegen diverse problemen aanlopen, zoals storingen van voertuigen, laadinfrastructuur en financiële zaken.

Voor- en nadelen

Er zitten voor- en nadelen aan (het rijden met) alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen.

Voordelen:

  • De ergonomische inrichting en het comfort van de voertuigen.
  • Het rijden met one pedal drive, dus alleen het gaspedaal.
  • Direct koppel, het voertuig hoeft niet op te warmen voordat het kracht en snelheid kan generen.
  • Het voertuig rijdt stil.

Nadelen:

  • Door het stille rijden bestaat de kans dat een hulpverleningsvoertuig niet tijdig opgemerkt wordt door andere weggebruikers. Dit zorgt ervoor dat de chauffeur alerter moet zijn op zijn omgeving.
  • De topsnelheid is te laag voor sommige hulpdiensten.
  • De actieradius is niet altijd toereikend
  • Geen adequate laadinfrastructuur.

Bekijk ook

Lees meer over het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen.

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS