Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen

Voorrangsvoertuigen zijn voertuigen van de hulpdiensten en andere aangewezen diensten die met optische en geluidssignalen mogen rijden. Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van NIPV verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis en expertise over voorrangsvoertuigen.

Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van NIPV verbindt overheden, hulpverleningsdiensten, verkeersveiligheidsorganisaties, opleiders en overige betrokkenen met elkaar. Het doel is samen te werken aan een veilige, vlotte, voorspelbare en verantwoorde doorstroming van voorrangsvoertuigen in het verkeer. Dit doen we door informatie, kennis en expertise over voorrangsvoertuigen te verzamelen en te delen.

Partners

Bij het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen zijn betrokken: Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Nationale Politie, Defensie, ANWB, Rijkswaterstaat, de opleiders van de hulpdiensten en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vertegenwoordigers van deze organisaties zitten in de klankbordgroep van het kenniscentrum.

OGS+-hercertificering

Per 1 januari 2016 kunnen rijinstructeurs het OGS+-certificaat behalen. Het OGS+-certificaat is vijf jaar geldig, waarna de rijinstructeur opnieuw examen moet doen. De hercertificering bestaat naast een praktijkexamen uit een bij-/nascholing in de vorm van een e-module (1 dagdeel). Deze dient vooraf gevolgd te zijn. Aanmelden is mogelijk via de website van IBKI.

Uitzondering rijinstructeurs politie en Defensie

Politie- en Defensierijinstructeurs die naast hun taak bij politie en Defensie ook bij andere opleidingsinstituten rijopleidingen op het gebied van rijden met OGS verzorgen, hoeven niet deel te nemen aan het hercertificeringstraject. Zij kunnen bij IBKI een aanvraag doen voor verlenging van hun OGS+-pas.


Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen

Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt gevaren met zich mee. Met name omdat van de voor andere weggebruikers geldende verkeersregels wordt afgeweken en het weggedrag om die reden minder voorspelbaar is. Sinds 2010 onderzoekt het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen ongevallen met voorrangsvoertuigen. Download hier het document.

Rijgedrag chauffeurs voorrangsvoertuigen

Onderzoek naar de invloed van stress, risicoperceptie en andere gedragsfactoren op te hard rijden of te hard door rood rijden door chauffeurs van voorrangsvoertuigen. Download hier het document.

Brancherichtlijnen brandweer en veiligheidsregio’s

De brancherichtlijnen Optische en Geluidssignalen beschrijven in welke situaties en op welke manier voorrangsvoertuigen optische en geluidssignalen kunnen voeren. Download hier alle documenten.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.