Bevolkingszorg en crisiscommunicatie

Een overzicht van onze onderzoeken rondom bevolkingszorg en cisiscommunicatie.


De ervaringen van veiligheidsregio’s met NL-Alert (2023)

Hoe ervaren veiligheidsregio’s de inzet van NL-Alert? Om deze vraag te beantwoorden heeft NIPV interviews afgenomen met communicatieprofessionals van de 25 veiligheidsregio’s.

Een toekomst voor het WAS? (2023)

NIPV voerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) in het geheel van crisiscommunicatiemiddelen. Het doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de voor- en nadelen van het WAS en uit te zoeken wat de toekomstige mogelijkheden van het systeem zijn.

De evaluatie van de storm Eunice op 18 februari 2022 (2022)

NIPV voerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een evaluatie uit naar de overbelasting van 112 tijdens de storm Eunice op 18 februari 2022. De evaluatie gaat over de inzet van de betrokken organisaties bij de voorbereiding op en de gebeurtenissen tijdens de storm Eunice.