CBRN

CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair. In de praktijk valt hier ook de bestrijding van incidenten met CBRN-middelen onder.


CBRN en IBGS

Bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt in Nederland traditioneel een tweedeling gemaakt tussen industriële gevaarlijke stoffen en strijdmiddelen. In het Engels: toxic industrial chemicals (TIC) en chemical warfare agents (CWA). De brandweer (en de veiligheidsregio) was voorbereid op de bestrijding van ongevallen en incidenten met TIC’s en defensie was gespecialiseerd in de bestrijding van CBRN-strijdmiddelen. (Strikt genomen vallen onder CBRN álle gevaarlijke stoffen die er bestaan).

Tegenwoordig is nog steeds sprake van deze verdeling waarbij de TIC’s de zorg is van de reguliere civiele diensten als brandweer en GHOR. Bij de brandweer wordt dan gesproken over incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). Het ministerie van Defensie kent een responseenheid CBRN. Deze is vergelijkbaar met de Explosieve Opruimingsdienst (EOD), maar dan specifiek voor CBRN-incidenten. Met de toename en de dreiging van terroristische aanslagen (met CBRN-middelen) komt de tweedeling de laatste jaren onder druk te staan. Er zijn (grote) incidenten denkbaar waar niet alleen een gevaar uitgaat van TIC’s maar óók op grote schaal CWA’s in het spel kunnen zijn.

Naast de eenheden van defensie, brandweer en GHOR die in de acute noodsituatie een taak hebben bij CBRN/IBGS zijn er nog enkele organisaties die een (wettelijke) taak hebben bij CBRN/IBGS. Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen en gevaar dreigt en/of is voor de volksgezondheid vervult het RIVM ook een belangrijke (wettelijke) taak.


Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen is één van de specialismen van Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden (GBO-SO). Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Brandweer Nederland.


Protocol Verdachte Objecten

Het Protocol Verdachte Objecten (PVO) beoogt een eenduidige en adequate respons van de (hulpverlenings)diensten op verdachte chemische, biologische, radiologische, nucleaire en/of explosieve objecten en omstandigheden (‘verdachte CBRN-E incidenten’).

Het PVO wordt beheerd door het NIPV en wordt periodiek samen met de betrokken (hulpverlenings)diensten en organisaties geëvalueerd. Het PVO wordt voor de doelgroep digitaal (pdf) beschikbaar gesteld en verschijnt niet in gedrukte vorm. Het PVO is een vertrouwelijk niet openbaar document en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor openbare publicatie en/of verdere verspreiding.

Het protocol is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van de organisaties en (hulpverlenings)diensten van de overheid die met dit protocol dienen te werken. Voor deze professionals is het protocol via het vragenformulier onderaan de pagina aan te vragen.
Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.