Zonnepanelen

Een overzicht van onze onderzoeken op het gebied van zonnepanelen.

Handreiking Plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding (maart 2022)

Met informatie over hoe zwerfstromen de integriteit van stalen buisleidingen beïnvloeden. En over hoe betrokken partijen maatregelen kunnen nemen om een veilige ligging van buisleidingen en zonneweiden te garanderen.

Depositie bij branden met zonnepanelen (juli 2021)

Literatuuronderzoek naar de risico’s van depositie van zonnepaneeldeeltjes. Welke stoffen kunnen vrijkomen bij branden met zonnepanelen? Wat is er bekend over de verspreiding van (on)verbrande resten van zonnepanelen? Kunnen de (on)verbrande resten van zonnepanelen die in de omgeving terecht komen, schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier en milieu? Welke mogelijkheden zijn er voor de aanpak van dit soort incidenten?

Vooronderzoek depositie bij branden met zonnepanelen (geactualiseerd juli 2021)

In de zomer van 2020 waren er meerdere grote branden met zonnepanelen, waarbij de resten tot kilometers ver in de omgeving terechtkwamen. In een verkennend onderzoek heeft NIPV de aard en omvang van de problematiek in kaart gebracht.