Vitale infrastructuur

Bij vitale infrastructuur gaat het om processen, producten of diensten zoals toegang tot drinkwater, elektriciteit, internet en betalingsverkeer die van essentieel belang zijn voor het dagelijkse leven van de meeste mensen in Nederland.

Vitale producten, diensten en processen kunnen bij uitval grote effecten hebben op de continuïteit van de samenleving. Goede samenwerking tussen bedrijven, ministeries en veiligheidsregio’s is daarom van groot belang.

Categorieën

De in Nederland geïdentificeerde vitale processen zijn onderverdeeld in twee categorieën. Categorie A omvat vitale processen die bij uitval grotere gevolgen zullen hebben dan de processen die vallen onder categorie B. Onder categorie A vallen de volgende processen:

 • Landelijk transport en distributie van elektriciteit
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie van gas
 • Olievoorziening
 • Drinkwatervoorziening
 • Keren en beheren van waterkwantiteit
 • Opslag, productie en verwerking van nucleair materiaal.

Onder categorie B vallen de volgende processen:

 • Regionale distributie elektriciteit
 • Regionale distributie gas
 • Internet en datadiensten
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels Global Navigation Satellite System (GNSS)
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur
 • Vervoer over (hoofd)wegennet
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet Politie
 • Basisregistraties personen en organisaties
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie

Op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is meer informatie te vinden over de categorieën en de gevolgen van uitval van vitale processen in Nederland.

Strategische Agenda Veiligheidsberaad

Het thema ‘Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises’ is één van de vier thema’s van de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad definieert ongekende crises als een zodanig samenkomen van diverse factoren en effecten (van micro- tot en met macroniveau) dat er sprake is van een langdurige ontwrichting van de maatschappij. Uitval van vitale infrastructuren kan een van deze ontwrichtende factoren zijn.

Tijdlijn incidenten

2022
Elektriciteitsmast
Stroomstoring Flevoland na brand
Volgens netbeheerder Tennet was de brand in het hoogspanningsstation in Lelystad het gevolg van kortsluiting. Daar waren werkzaamheden om een nieuw hoogspanningsstation in Dronten op het stroomnet aan te sluiten.
2021
Stromend water uit de kraan
Vitens trekt lessen uit drinkwaterincident
Vitens gaf een langdurig kookadvies aan 26.000 klanten in de regio Oldenzaal. Er vond een incident plaats met een verontreiniging van drinkwater met E. coli en later ook met enterococcen in Oldenzaal en omgeving.
2020
Cyber web
VNOG getroffen door gijzelsoftware
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is getroffen door gijzelsoftware. Daarbij zijn interne systemen beschadigd geraakt, waardoor deze beperkt konden worden gebruikt. Ook e-mail kon niet worden gebruikt.
2019
Elektriciteitsmast
Stroomstoring door koperdiefstal
Koperdiefstal in een elektriciteitsstation in Nijmegen veroorzaakte brand door kortsluiting. Een grote stroomstoring trof daardoor 18.000 huishoudens.

Video’s

Gevolgen uitval onderdelen vitale infrastructuur
Vitale processen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.