Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites: incidentscenario’s

12 juni 2023

Dit rapport beschrijft realistische incidentscenario’s die zich kunnen voordoen met alternatief aangedreven voertuigen op petrochemische bedrijfslocaties. Scenario’s die mogelijk ernstige gevolgen voor de veiligheid op en om deze locaties kunnen hebben.

Niet alleen bij personenvervoer, maar ook bij vrachtvervoer worden in toenemende mate fossiele brandstoffen vervangen door meer duurzame alternatieven. Dit betekent ook dat vervoer over bedrijfsterreinen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt meer en meer zal gebeuren met alternatief aangedreven vrachtauto’s (AAV’s). De petrochemische industrie ondersteunt deze ontwikkeling aangezien zij ook streeft naar verduurzaming van de sector.

Omdat verduurzaming niet ten koste mag gaan van de veiligheid, heeft Safety Delta Nederland namens de petrochemische industrie en de veiligheidsregio’s het NIPV gevraagd om onderzoek te doen naar de specifieke risico’s als gevolg van de aanwezigheid van alternatief aangedreven vrachtauto’s op locaties waar gewerkt wordt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan industriële clusters en (haven)terminals. Onder alternatieve aangedreven vrachtwagens wordt in dit verband verstaan: vrachtauto’s die als brandstof aardgas (LNG of CNG) of waterstof (via brandstofcellen) gebruiken, of die elektrisch worden aangedreven.

Inzicht verkrijgen om risico’s te beperken

De studie omvat drie delen. Fase 1 bestond uit een literatuurverkenning naar de (inter)nationale regelgeving en werd al eerder gepubliceerd.

Fase 2, dat nu is verschenen, beschrijft geloofwaardige incidentscenario’s die zich kunnen voordoen met AAV’s en waarvan verwacht wordt dat ze significante impact kunnen hebben op de veiligheid op en om deze petrochemische bedrijfslocaties.

Het doel was inzicht te krijgen in aard en omvang van de gevolgen van incidenten met alternatief aangedreven vrachtauto’s op locaties met gevaarlijke stoffen. Hiertoe werden voor dergelijke locaties realistisch geachte incidentscenario’s met de brandstoftanks of batterijen van deze vrachtauto’s ontwikkeld met mogelijk zeer ernstige gevolgen voor de veiligheid op en om de locatie.

In het rapport worden deze gevolgen uitgewerkt en worden ook maatregelen voorgesteld waarmee de risico’s kunnen worden beheerst.

De praktische uitwerking hiervan in bijvoorbeeld veiligheidsbeheerssystemen van bedrijven staat centraal in de derde fase van dit onderzoek.