Jaarverslag

In het jaarverslag leest u over de belangrijkste ontwikkelingen en de resultaten van het NIPV in het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2022

2022 was een bewogen jaar. Het jaar startte met een coronalockdown en niet veel later viel Rusland Oekraïne binnen. Zo volgde de Oekraïne-crisis de coronacrisis op. Beide crises hebben een sterke invloed gehad op de dienstverlening van het NIPV aan de veiligheidsregio’s, de Rijksoverheid en de crisispartners.

In het jaarverslag leest u meer over onze resultaten. Om aan te sluiten bij de Wet open overheid publiceren we het jaarverslag integraal.