Zonnepanelen

Een overzicht van onze onderzoeken en handreikingen op het gebied van zonnepanelen.

Handreiking Incidentbestrijding zonnepanelen (2022)

Deze handreiking geeft informatie over de opbouw van een PV-installatie en beschrijft hoe de brandweer veilig repressief kan optreden bij incidenten met zonnepanelen.


Handreiking Plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding (2022)

Met informatie over hoe zwerfstromen de integriteit van stalen buisleidingen beïnvloeden. En over hoe betrokken partijen maatregelen kunnen nemen om een veilige ligging van buisleidingen en zonneweiden te garanderen.


Handreiking Risicobeheersing advies veilige PV-systemen (2021)

In de handreiking adviseren we hoe de risico’s bij aanleg en gebruik van zonnepanelen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Ook geeft de handreiking handvatten aan de brandweer om bij een incident veilig en snel te kunnen handelen.


Factsheet depositie bij gebouwbranden met zonnepanelen (2023)

Deze factsheet geeft een beeld van het aantal branden (in Nederland) waarbij resten van zonnepanelen zijn verspreid, plus de gevaren hiervan. Plus een overzicht van de organisaties die in de nafase van een dergelijke brand betrokken kunnen zijn.


Depositie bij branden met zonnepanelen (2021)

Literatuuronderzoek naar de risico’s van depositie van zonnepaneeldeeltjes. Welke stoffen kunnen vrijkomen bij branden met zonnepanelen? Wat is er bekend over de verspreiding van (on)verbrande resten van zonnepanelen? Kunnen de (on)verbrande resten van zonnepanelen die in de omgeving terecht komen, schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier en milieu? Welke mogelijkheden zijn er voor de aanpak van dit soort incidenten?


Vooronderzoek depositie bij branden met zonnepanelen (2020)

In de zomer van 2020 waren er meerdere grote branden met zonnepanelen, waarbij de resten tot kilometers ver in de omgeving terechtkwamen. In een verkennend onderzoek heeft het NIPV de aard en omvang van de problematiek in kaart gebracht.