Voorrangsvoertuigen

Een overzicht van onze onderzoeken rondom voorrangsvoertuigen​: voertuigen van politie, brandweer, ambulance en overige aangewezen diensten die op de openbare weg optische en geluidssignalen mogen gebruiken.


Het Platform Voorrangsvoertuigen van NIPV verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis en expertise over voorrangsvoertuigen met het veld. Bij het kenniscentrum zijn onder andere Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Nationale Politie, Defensie, ANWB, Rijkswaterstaat, de betrokken ministeries en de opleiders van de hulpdiensten nauw betrokken. Een overzicht van de meest actuele onderzoeken:

Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen (lopend onderzoek)

Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt gevaren met zich mee. Met name omdat van de voor andere weggebruikers geldende verkeersregels wordt afgeweken en het weggedrag om die reden minder voorspelbaar is. Sinds 2010 onderzoekt het Kenniscentrum (vanaf 2024 Platform) Voorrangsvoertuigen ongevallen met voorrangsvoertuigen.  

Rijgedrag van chauffeurs van voorrangsvoertuigen (2021)

Onderzoek naar de invloed van stress, risicoperceptie en andere gedragsfactoren op te hard rijden of te hard door rood rijden door chauffeurs van voorrangsvoertuigen. 

Effectiviteit geluidssignalen voorrangsvoertuigen (2020)

De afgelopen jaren hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de hoorbaarheid van geluidssignalen van hulpverleningsvoertuigen. Dit literatuuronderzoek brengt de factoren in kaart die van invloed zijn op de effectiviteit (en daarmee op de hoorbaarheid) van deze signalen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen factoren die de effectiviteit van de geluidsbron beïnvloeden, factoren die van invloed zijn op de verspreiding van het geluid en factoren die het ontvangen ervan beïnvloeden. 

Het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht 

Optische en geluidssignalen in de nacht: de kloof tussen regelgeving en praktijk (2021) 

Vervolgonderzoek naar de kloof tussen regelgeving en praktijk wat betreft het gebruik van optische en geluidssignalen (OGS) in de nacht. Uit het onderzoek blijkt dat veel verschillende aspecten een rol spelen bij het al dan niet gebruiken van OGS in de nacht. Er zijn twee mogelijk kansrijke oplossingen om de kloof te dichten: het verlagen van het geluidsniveau van de sirene en het creëren van bewustwording over de mogelijke juridische gevolgen. 

Het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht (2018)

Verkennend onderzoek naar het gebruik van zwaailicht en sirene in de nacht door chauffeurs van voorrangsvoertuigen.

Onderzoek naar aansluiting hulpdiensten op Talking Traffic (2021)

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de hulpdiensten aan te laten sluiten op Talking Traffic. Uit de verkenning komt naar voren dat aansluiting op Talking Traffic een grote toegevoegde waarde heeft voor de hulpdiensten. Het betekent meer veiligheid en meer snelheid. 

Van hulpverlener naar verdachte (2015)

Het Kenniscentrum heeft op verzoek van het veld de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen onderzocht. Hierbij ging het om aspecten als:

  • de al dan niet beschermende werking van de brancherichtlijnen
  • de gerechtelijke procedures
  • de vraag in hoeverre de werkgever van een bestuurder van een voorrangsvoertuig aansprakelijk kan worden gesteld voor een ongeval waarbij de bestuurder betrokken is.