Gedragsinterventies bij senioren

Dit promotieonderzoek richt zich op het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn en preventief gedrag onder zelfstandig wonende senioren.


Waarom dit onderzoek?

Met de vergrijzing van de samenleving en het langer zelfstandig wonen van senioren in Nederland neemt de brandonveiligheid toe in de doelgroep senioren die zelfstandig woont. Dit promotieonderzoek van onderzoeker Margo Karemaker richt zich op een systematische ontwikkeling van een gedragsinterventie gericht op zelfstandig wonende senioren, en belangrijke beslissers in de fysieke, sociale en organisatorische omgeving van deze doelgroep. Dit met als doel het brandveiligheidsbewustzijn en preventief gedrag onder zelfstandig wonende senioren zo effectief mogelijk bevorderen.

Uitvoering

Aan de hand van Intervention Mapping worden verschillende fases van onderzoek doorlopen. Intervention Mapping is een protocol voor de ontwikkeling en implementatie van op theorie en empirie gebaseerde gedragsinterventies. Deze fases beginnen bij een uitgebreide analyse van risicogedragingen en hun persoons-en omgevingsgebonden oorzaken. Daarna begint de volgende fase waarin interventiedoelen vastgesteld worden en de juiste gedragsveranderingsmethodieken worden geselecteerd. Uiteindelijk wordt de interventie op uitkomsten van brandveilig gedrag onder senioren geïmplementeerd en systematisch geëvalueerd.

Planning

Het proefschrift wordt voor de zomer van 2024 verwacht.


Artikel 1: wat weten senioren over brandveiligheid?

Wat weten senioren over brandveiligheid? En wat doen zij al qua brandveilig gedrag? Karemaker onderzocht dit als onderdeel van haar promotieonderzoek. Het artikel met de resultaten is gepubliceerd in het Fire Safety Journal:

Elderly about home fire safety: A qualitative study into home fire safety knowledge and behaviour

Artikel 2: welke determinanten hebben invloed op (de intentie tot) brandveilig gedrag bij senioren?

Dit artikel beschrijft een kwantitatieve studie waarin is onderzocht welke determinanten (de intentie tot) brandveilig gedrag bij senioren beïnvloeden. Deze determinanten vormen de basis voor de interventie die wordt ontwikkeld om brandveilig gedrag bij de doelgroep senioren te stimuleren. Het artikel is gepubliceerd in het Fire Safety Journal:

Social cognitive determinants of fire safe behaviour in older adults