Waterstofincidenten in besloten ruimtes

20 september 2023

De brandveiligheid in parkeergarages staat de laatste tijd volop in de belangstelling vanwege branden waarbij elektrisch aangedreven voertuigen zijn betrokken. Ook het parkeren van waterstofauto’s roept veiligheidsvragen op. Het NIPV heeft daarom onderzoek gedaan naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage en heeft dit vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

auto op waterstof in besloten ruimte

Het doel van het onderzoek is het ontsluiten van de beschikbare kennis over de effecten van het vrijkomen van waterstof in parkeergarages. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht hoe groot deze effecten kunnen zijn en of een parkeergarage hierdoor geheel of gedeeltelijk kan instorten.

Resultaten

Het onderzoek maakt duidelijk dat effecten als een fakkel, vuurbal of brokstukken niet zullen leiden tot het instorten van een parkeergarage. Een explosie van een waterstoftank daarentegen kan tot gevolg hebben dat een parkeergarage gedeeltelijk instort, terwijl bij een explosie van een waterstofwolk niet uit te sluiten is dat een parkeergarage volledig instort.

Het vrijkomen van waterstof in een parkeergarage is vergeleken met het vrijkomen van lpg in een parkeergarage. Hieruit blijkt dat het vrijkomen van lpg dezelfde soort effecten geeft als het vrijkomen van waterstof. Hoewel de grootte van deze effecten verschilt, is de doorwerking van deze effecten op een parkeergarage steeds vergelijkbaar.

Vervolg

De resultaten van de literatuurstudie worden door het NIPV gebruikt om kennisdocumenten op te stellen voor veiligheidsregio’s. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden om risico’s te beheersen en incidenten te bestrijden in parkeergarages.

Bekijk ook