Vakbekwaamheidsadvies voor ploegchefs: meer aandacht voor persoonlijk leiderschap en aansturen teams

4 april 2023

In de herziening van de leergang voor ploegchefs in 2019 is een aantal relevante thema’s geïntroduceerd of verder verdiept. Zo is er in de opleiding meer aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en het aansturen van teams. “Deze thema’s zijn ook interessant voor al opgeleide ploegchefs”, vertelt Wendy van Middelkoop, decaan Leiderschap & Organisatie bij NIPV. “Daarom hebben we deze thema’s ook opgenomen in een vakbekwaamheidsadvies speciaal voor zittende ploegchefs. Het vakbekwaamheidsadvies is gemaakt voor collega’s in de veiligheidsregio’s die zich bezighouden met de blijvende vakbekwaamheid van brandweercollega’s.”

Brandweermensen in gesprek.

Vijf thema’s

Het vakbekwaamheidsadvies bestaat uit vijf thema’s: omgaan met weerstand en conflicten, persoonlijk leiderschap, gespreksvoering, leidinggeven aan teams en coachen. Janneke Titzing, onderwijskundige bij NIPV: “Aan de hand van deze thema’s kunnen ploegchefs hun vakkennis en vaardigheden verder ontwikkelen op een efficiënte, praktijkgerichte en aantrekkelijke manier. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ploegchefs. Naast vakinhoud bevat het vakbekwaamheidsadvies ook een algemene toelichting die voldoende handvatten biedt om met de aangeboden thema’s aan de slag te gaan. Veiligheidsregio’s kunnen zelf keuzes maken in de voorgestelde werkvormen en trainingsactiviteiten.”

Praktijkdilemma’s verwerkt in advies

“Tijdens landelijke Community of Practice (CoP) bijeenkomsten met ploegchefs hebben we input opgehaald over de vijf thema’s. We hebben gehoord tegen welke dillema’s ploegchefs aanlopen. Deze hebben we verwerkt in casuïstiek en praktijkvoorbeelden”, vertelt Van Middelkoop.

Alle benodigde materialen zijn vanaf april beschikbaar in de ELO voor alle functioneel beheerders via E-modules en opleidingsdocumenten > overig > vakbekwaamheidsadvies Ploegchef. Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op.

Lees ook

15-07-2024
Verkenning naar goed operationeel crisisleiderschap in drie veiligheidsregio’s

Het rapport verkent operationeel crisisleiderschap in de veiligheidsregio’s Fryslân, Limburg-Noord en Rotterdam-Rijnmond.

11-07-2024
“Er komt de komende jaren veel op ons pad. Als leider wil je klaar zijn voor de crisis van morgen”

Er worden sinds kort andere vaardigheden gevraagd van leiders in een crisis. Dus daar hebben we onze opleidingen op aangepast”, vertelt Erik de Paauw, docent Crisisbeheersing bij het NIPV.

10-07-2024
Nationale Reddingsvloot sluit aan op LVCb en zet stap vooruit in samenwerking bij crisisbeheersing

De Nationale Reddingsvloot kan vanaf nu via het LCMS netcentrisch samenwerken met crisispartners. Dit draagt bij aan een snelle en gerichte inzet van de reddingsvloot.

09-07-2024
“Stop er tijd in en wees creatief”, nieuwe ELO Canvas beschikbaar voor veiligheidsregio’s 

De nieuwe ELO Canvas is deels beschikbaar voor veiligheidsregio’s. Jip Nauta (Veiligheidsregio Utrecht en NIPV) en Eiso Reinders (Veiligheidsregio Utrecht) vertellen over hun ervaringen rondom de implementatie.

04-07-2024
Verkenning hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Schoof en verkiezingsprogramma’s 2023: energie- en transportveiligheid

Het lectoraat Energie-en transportveiligheid analyseerde de te verwachte implicaties voor veiligheid wanneer de deelnemende politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s (deels) omzetten in beleid.

04-07-2024
Brandveiligheidseisen voor laadpleinen met elektrische voertuigen bij transportondernemingen

Transportondernemingen schaffen steeds meer zero-emissievoertuigen aan, en dan vooral elektrische voertuigen met lithium-ion batterijsystemen. Op de locaties van de transportondernemingen zijn hierdoor steeds meer laadsystemen nodig. Wat betekent dit voor de brandveiligheid van deze locaties? Met welke eisen moeten bedrijven rekening houden? Dat heeft het NIPV in kaart gebracht voor verzekeraar TVM.

01-07-2024
Brandproef met ultra hogedruk snij- en blussystemen voor blussen van elektrische voertuigbranden

De brandproef is de start van een onderzoek naar de veilige en effectieve inzet van ultra hogedruk blussystemen voor elektrische voertuigbranden

28-06-2024
Marco Out gekozen tot lid dagelijks bestuur NIPV

Het algemeen bestuur van het NIPV heeft ingestemd met het voornemen om Marco Out te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur van het NIPV.

28-06-2024
Jaarverslag 2023: blijven anticiperen op de veranderende wereld en behoeften uit het werkveld 

Op 28 juni heeft het algemeen bestuur van het NIPV het jaarverslag en de jaarrekening 2023 vastgesteld. Voor het NIPV was 2023 het jaar waarin de maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, veilige energietransitie, informatiegestuurde veiligheid, fysiek veilige leefomgeving en maatschappelijke veerkracht centraal zijn komen te staan.