Universiteit Antwerpen en NIPV gaan samenwerken op gebied van crisismanagement

23 januari 2024

Onlangs zijn de Universiteit Antwerpen en het NIPV een samenwerking gestart. Doel hiervan is om kennisuitwisseling in brede zin rondom crisismanagement te bevorderen.

Zandzakken langs de IJssel in Deventer
Zandzakken langs de IJssel in Deventer.

Gezamenlijke onderzoeken en kennisdeling

De samenwerking met de leerstoel Crisis Governance van de Universiteit Antwerpen krijgt vorm door het bevorderen van gezamenlijke onderzoeksprojecten en door samen activiteiten te ontwikkelen, zoals cursussen, lezingen en conferenties. Ook verwachten beide organisaties kennis met elkaar uit te wisselen. Daarnaast neemt een vertegenwoordiger van het NIPV zitting in de academische adviesraad van de leerstoel Crisis Governance.

Crisis is een gegeven in de huidige turbulente tijd

“Het NIPV heeft de ambitie om samen te werken met toonaangevende kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Bovendien zijn frisse perspectieven op crisismanagement altijd welkom. De samenwerking met de nieuwe leerstoel van de Universiteit Antwerpen sluit hierop uitstekend aan”, zegt Laurens van der Varst, senior onderzoeker bij het NIPV. “Het perspectief van onze Belgische collega’s is om meerdere redenen interessant. Zij zien een crisis niet zozeer als uitzonderlijk, maar eerder als een gegeven in de huidige turbulente tijd. Het gaat dan om het vermogen van organisaties om daarop te anticiperen: door tijdig dreigingen te onderkennen (foresight), door goede relaties te onderhouden en door organisatorische wendbaarheid. Daarnaast kan een crisis worden benut om noodzakelijke veranderingen door te voeren.”

Uitdagingen samen aanpakken

“De recente geschiedenis heeft ons duidelijk gemaakt dat we leven en werken in een bijzonder onstabiele omgeving. Dat stelt heel wat uitdagingen voor zowel hulpverleners, bestuurders, als bedrijfsleiders. Want hoe gaan we met verschillende partijen, zowel binnen onze organisaties als in de samenleving, een constructieve dialoog aan om ongekende toekomstige crises aan te pakken? En hoe zorgen we er dan voor dat er tussen die partijen collectief leren ontstaat waardoor kennis actief met elkaar gedeeld wordt om het eigen en het collectief handelen beter te maken? En hoe vertalen we die kennis dan naar leertrajecten?” aldus Hugo Marynissen, co-houder van de leerstoel Crisis Governance aan de Universiteit Antwerpen.

“Het mooie aan deze samenwerking met het NIPV is dat zij al jaren in Nederland, maar ook daarbuiten, de referentie bij uitstek zijn als het gaat over praktijkgericht onderzoek op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. Een blik op hun strategische onderzoeksagenda 2023-2026 leert ons dat er heel wat thema’s zijn waar ook wij vanuit onze expertise een bijdrage aan kunnen leveren. Ik denk dan aan thema’s zoals gevolgen van klimaatverandering, crisisleiderschap, datagedreven crisismanagement, en omgaan met langdurige en grensoverschrijdende crises. Het zou mooi zijn als we voor die en andere uitdagingen samen antwoorden kunnen formuleren.”

De komende maanden gaan het NIPV en de Universiteit van Antwerpen gebruiken om de samenwerking vorm te geven.

Bekijk ook