Scenarioboek Energietransitie: 24 scenario’s beschikbaar

10 juli 2023

Het Scenarioboek Energietransitie bevat 24 ongevalsscenario’s over onder meer waterstof, methanol, batterijen/accu’s, biovergister, zonnepanelen en LNG. Met de scenario’s kunnen veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders adviseren over de (omgevings)veiligheid van energietransitieprojecten.

Windmolens aan de Nederlandse kust

Veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken inzicht nodig in de incidentscenario’s die van belang zijn voor de omgevingsveiligheid. Voor de energietransitie, voor de opwekking van alternatieve energie en het gebruik van nieuwe energiedragers, waren er nog geen uitgewerkte scenario’s. De nu beschikbare scenario’s bieden een goed toegankelijke kennisbasis voor het adviseren over projectaanvragen rondom de energietransitie.

Basis voor scenario’s: energietransitieprojecten uit de praktijk

Het NIPV heeft de 24 scenario’s samen met vijf veiligheidsregio’s, een omgevingsdienst en een havenbedrijf opgesteld. De scenario’s zijn ontleend aan (infrastructurele) energietransitieprojecten waarmee zij te maken hebben (gehad) en waarover zij adviseren. Het Scenarioboek Energietransitie is ontwikkeld met een bijdrage uit het ‘Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ van Omgevingsdienst NL.

Scenario’s bekijken?

Ga naar de website Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.