Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid is in de Omgevingswet het beschermen van de leefomgeving.