Onderzoek naar de noodzaak van aandachtsgebieden langs tunnels

12 maart 2024

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen in tunnels bieden tunnels in Nederland voldoende bescherming voor de omgeving. Gebieden naast tunnels hoeven volgens het NIPV dan ook niet als ‘aandachtsgebieden’ te worden beschouwd. Een uitzondering hierop zijn de gebieden langs de tunnel nabij de uiteinden (tunnelmonden). Daar kunnen dergelijke incidenten nog steeds schade in de omgeving veroorzaken. Het NIPV adviseert om die gebieden als aandachtsgebieden te behouden.

tunnels aandachtsgebieden

Extra veiligheidseisen

Om personen in de omgeving van transportroutes voldoende te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van incidenten met gevaarlijke stoffen zijn in de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 geldt, zogenaamde aandachtsgebieden vastgesteld. Dit zijn stroken parallel aan de transportroutes waarbinnen extra veiligheidseisen (meestal bouweisen) gesteld kunnen worden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Centraal in het onderzoek stond de vraag of voor gebieden parallel aan tunnels in het Basisnet extra veiligheidseisen overwogen zouden moeten worden. Het Basisnet bestaat uit de aangewezen transportroutes voor gevaarlijke stoffen.

Tunnelmonden als aandachtsgebieden behouden

Het NIPV heeft de effecten van (ernstige) incidenten met het vervoer van gevaarlijke stoffen in tunnels gemodelleerd. Op basis hiervan adviseert het NIPV om de gebieden langs tunnels nabij tunnelmonden te blijven aanwijzen als aandachtsgebieden binnen de Omgevingswet. Met deze aanwijzing moet bij de ruimtelijke ontwikkeling van deze gebieden rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van incidenten met gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook