Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid is in de Omgevingswet het beschermen van de leefomgeving.

Nederland produceert, vervoert en verwerkt gevaarlijke stoffen. Wanneer deze gevaarlijke stoffen onbedoeld vrijkomen, kan dat gevolgen hebben voor de omgeving, zeker als daar mensen wonen en werken.


Omgevingsveiligheid

De nieuwe term voor het beschermen van de leefomgeving is ‘omgevingsveiligheid’ en de Omgevingswet beoogt specifiek mensen in gebouwen te beschermen, omdat de meeste mensen zich voor het grootste deel van de dag binnenshuis bevinden. Het plaatsgebonden risico (de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen) blijft onveranderd. De invulling en verantwoording van het groepsrisico (de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in een keer dodelijk slachtoffer worden van een ongeval met gevaarlijke stoffen) worden anders. Nieuw is de komst van aandachtsgebieden en voorschriftengebieden.


Aandachtsgebieden

Een aandachtsgebied is een gebied waar mensen binnenshuis onvoldoende beschermd zijn tegen de effecten van gevaarlijke stoffen wanneer die in de omgeving vrijkomen. Door maatregelen te nemen, kunnen de effecten van hitte, overdruk of een hoge concentratie van een giftige stoffen in de lucht beperkt of voorkomen worden. Deze maatregelen worden meestal in de omgeving genomen en moeten in overleg bepaald worden.


Voorschriftengebieden

Een voorschriftengebied beslaat het gehele aandachtsgebied of een deel daarvan. Het is aan de gemeente om dit te bepalen. Wanneer er nieuwbouw plaatsvindt in een voorschriftengebied, moeten verplicht bouwkundige maatregelen genomen worden. Deze maatregelen zijn aanvullend op de bouweisen. De aandachtsgebieden worden opgenomen in het Register Externe Veiligheid (REV) en de voorschriftengebieden in het omgevingsplan.


Animatie over attentiegebieden

Animatie over attentiegebieden.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.