Brandveiligheidseisen voor laadpleinen met elektrische voertuigen bij transportondernemingen

4 juli 2024

Transportondernemingen schaffen steeds meer zero-emissievoertuigen aan, en dan vooral elektrische voertuigen met lithium-ion batterijsystemen. Op de locaties van de transportondernemingen zijn hierdoor steeds meer laadsystemen nodig. Wat betekent dit voor de brandveiligheid van deze locaties? Met welke eisen moeten bedrijven rekening houden? Dat heeft het NIPV in kaart gebracht voor verzekeraar TVM.

Brandveiligheidseisen voor laadpleinen met elektrische voertuigen bij transportondernemingen

Kaders met wettelijke en voorgeschreven technische eisen

Om haar leden goed te kunnen adviseren over een veilige inrichting van de locatie om op te laden vroeg TVM het NIPV om kaders op te stellen voor het inrichten van een laadplein. Daarnaast was er behoefte aan advies van het NIPV over een aantal best practices.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wetgeving/vergunningen rondom laadpleinen (inpandig, buiten)
  • Verplichte en al dan niet toegestane activiteiten tijdens het opladen van de accu’s
  • Technische eisen voor de laadinfrastructuur, alarmering/signalering
  • Typen blusmiddelen en aanwezigheid van bluswateropvang
  • Omgang met beschadigde voertuigen en verouderde accu’s
  • Veilige indeling van een bedrijfsterrein met laadplein.

Twee inleidende hoofdstukken

Het rapport start met twee hoofdstukken die ingaan op de relevante wetgeving, de technische aspecten van lithium-ion batterijen, de oorzaken van branden met lithium-ion batterijen en de brandveiligheidsaspecten van laadpleinen met elektrische voertuigen. Hierna volgt een hoofdstuk waarin gericht op de verschillende onderwerpen wordt ingegaan.

Lees het rapport