Nieuwsoverzicht

03-05-2023
NIPV-collegereeks: het Nederlandse crisismanagementstelsel in de praktijk

De Universiteit Leiden en NIPV verzorgen samen een collegereeks over het Nederlandse crisismanagementstelsel.

02-05-2023
Leidraad Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) is geactualiseerd

Het GGB-model is een generieke, flexibel inzetbare werkwijze voor allerlei scenario’s. Vorig jaar is het GGB-model geëvalueerd. Dat heeft geleid tot een aantal bijstellingen, die nu in de Leidraad GGB versie 2.1 verwerkt zijn.

26-04-2023
Nominaties NIPV-VVBA scriptieprijs 2023 bekend

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de meest innovatieve, spraakmakende of relevante bachelor- of masterscriptie op het gebied van brandveiligheid. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het 15e Internationaal Congres Fire Safety & Science op 8 juni.

25-04-2023
Jaarrapportage incidenten met alternatief aangedreven voertuigen 2022 gepubliceerd

In 2022 waren er 306 incidenten met alternatief aangedreven voertuigen waarbij de brandweer aanwezig is geweest: 189 ongevallen en 117 branden.

21-04-2023
Onafhankelijk advies over het interregionaal beleidsteam (IRBT)

Leg de positie van de voorzitter van het IRBT niet wettelijk vast. Daarvoor pleiten lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Vina Wijkhuijs.

19-04-2023
Invloed van duurzame energiesystemen op brandveiligheid van woningen

De klimaatverandering, en het daaruit voortvloeiende streven naar een meer duurzaam energiegebruik, heeft een enorme invloed op wijze waarop met energie wordt omgegaan; ook in de woonomgeving.

18-04-2023
Voorbij het stoere imago: de brandweercultuur onderzocht

Karin Dangermond onderzocht de invloed van de brandweercultuur op het verwerken van ingrijpende incidenten.

14-04-2023
Nieuwe versie handboek C2000 Brandweer beschikbaar

Het Handboek C2000 Brandweer bevat landelijke procedures en afspraken over C2000 en ook veel informatie die de veiligheidsregio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

12-04-2023
Trainen in scenariodenken binnen veiligheidsregio’s: een eerste inventarisatie

De inventarisatie brengt in kaart hoe veiligheidsregio’s wensen dat de crisisfunctionarissen ‘van morgen’ scenariodenken toepassen.