Certificering Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB)

De auditsystematiek op basis van het waarderingskader KAB waarborgt dat deelnemers ten minste basiskwaliteit aan brandweeronderwijs krijgen en dat opleidingsinstituten worden gestimuleerd om de kwaliteit van het brandweeronderwijs verder te verbeteren.

Bureau Toezicht, Examinering en Certificering van het NIPV houdt toezicht op de kwaliteit en de onafhankelijkheid van examinering en certificering. Vanaf 2020 zijn alleen door het NIPV (voorheen IFV) gecertificeerde opleidingsinstituten voor de overheidsbrandweer bevoegd om NIPV-toetsen en examens voor diplomering te organiseren. In het kader van certificering vinden periodiek audits plaats bij opleidingsinstituten.

Kwaliteitsketen brandweeronderwijs

Het certificeren van de aanbieders van brandweeropleidingen voor de overheidsbrandweer maakt deel uit van de kwaliteitsketen voor het brandweeronderwijs. De basis voor deze kwaliteitsketen is in 2015 bestuurlijk vastgelegd in de Stelselnotitie Brandweeronderwijs. De certificering heeft een gemeenschappelijk doel: de kwaliteit van de opleidingsinstituten verbeteren en borgen en zo bijdragen aan uitstekend brandweeronderwijs en vakbekwaam brandweerpersoneel.

Normenkader

Het NIPV heeft in nauwe samenwerking met het onderwijsveld een normenkader ontwikkeld: het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB). Dit waarderingskader is bedoeld voor alle opleidingsinstituten die brandweeronderwijs voor de overheidsbrandweer verzorgen dat leidt tot diplomering.

Met het waarderingskader kan een opleidingsinstituut door middel van een zelfevaluatie vaststellen wat goed gaat (volgens de norm) en wat beter kan. Om in aanmerking te komen voor certificering als opleidingsinstituut voert het NIPV een audit uit. Een auditteam bestudeert de zelfevaluatie en de onderliggende documenten. Ook vindt er een kantooronderzoek plaats waarbij het auditteam gesprekken voert met medewerkers en deelnemers. Op basis hiervan wordt vastgesteld waar het opleidingsinstituut staat ten opzichte van de norm van het waarderingskader.

Audit

Op advies van het NIPV-onderwijscuratorium is eind 2018 als voorwaarde gesteld dat de commissie Toezicht Lokale Toetsing (TLT) een audit moet doorlopen met voldoende resultaat, voordat de audit van een opleidingsinstituut kan worden uitgevoerd. De audit van de commissie wordt door Bureau TEC uitgevoerd.

In de eerste helft van 2023 is de auditsystematiek op basis van het waarderingskader 3.2 met de opleidingsinstituten en het NIPV onderwijscuratorium geëvalueerd. Algemene conclusie van de evaluatie is dat men tevreden is met het auditsysteem en dat het bijdraagt aan het beoogde doel: het gezamenlijk borgen van de kwaliteit van opleidingsinstituten en zo bijdragen aan uitstekend brandweeronderwijs en vakbekwaam brandweerpersoneel. De auditstructuur is dan ook in stand gehouden. Er heeft wel een verfijning plaatsgevonden. De handleiding, zelfevaluatie en het certificeringsreglement zijn hierop aangepast.Gerelateerde onderwerpen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.