De toekomst is nog niet beslist

24 maart 2022

De toekomst is in hoge mate onvoorspelbaar geworden. En flexibiliteit en veerkracht zijn het antwoord. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Toekomstverkenningen Crisisbeheersing en Brandweer. U leest er alles over in het nieuwe Platform voor CrisisManagement.

Hulpverlener in vluchtelingenkamp

‘Juist in de nasleep van een ramp is er meer verbinding nodig: civiele bescherming is niet meer alleen op te vangen door de bestaande instituties. We moeten erkennen dat een ramp een voorspel kent, een acute fase, maar vooral een nasleep waarin onze samenleving op de proef wordt gesteld om haar veerkracht te tonen’, schrijft IJle Stelstra, directeur NIPV, aan Heleen van den Berg, directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement van het Rode Kruis. Zij wisselen in het Platform voor CrisisManagement van gedachten over de samenwerking tussen hulporganisaties en de zelfredzaamheid van burgers in tijden van crisis.  

Samenwerking

De samenwerking tussen veiligheidsregio’s, het Rijk, publieke en private partners in een tijden van crisis – nu en in de toekomst – is ook onderwerp van gesprek in het interview met Christa Monster, afdelingshoofd Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing bij Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Don O’Floinn, programmamanager Versterking Crisisbeheersing bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Zij vertellen hoe zij gezamenlijk invulling geven aan het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg.  

Laurens van der Varst, onderzoeker crisisbeheersing NIPV, deelt zijn blik op de toekomstverkenning Crisisbeheersing. Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde bij NIPV, en Berber Lettinga, werkzaam bij de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, vertellen over hun betrokkenheid bij de verkenning en beschrijven de trends die de toekomt van het brandweervak beïnvloeden. Daarnaast hebben we alle relevante publicaties, events, opleidingen en podcasts gebundeld in een handig overzicht.  

Dialoog

Het Platform voor CrisisManagement is een uitgave van NIPV in samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De artikelen zijn gemaakt in samenwerking met professionals, wetenschappers, crisisfunctionarissen en kennisexperts. Het Platform voor CrisisManagement heeft als doel om een brug te slaan tussen kennis en de praktijk als het gaat om het voorkomen en bestrijden van crises. Welke crisis er ook op ons pad komt, het is belangrijk om de dialoog op gang te houden om van elkaar te blijven leren. 

Lees het Platform voor CrisisManagement

We wensen u veel leesplezier toe. En suggesties zijn altijd welkom. 
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor het Platform voor CrisisManagement via dit aanmeldformulier.

Ga naar het Platform voor CrisisManagement.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.