Werkbezoek Community of Practice Batterypacks aan ElaadNL

juni 2022

Begin juni bracht de Community of Practice (CoP) Batterypacks een bezoek aan het nieuwe testlab voor het laden van elektrische voertuigen van ElaadNL. Dit testlab is op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem en is een nieuw internationaal testcentrum waar het opladen van elektrische auto’s, bussen en trucks getest gaat worden.

Op 8 juni werd het Elaad Testlab officieel door de Koning geopend. NIPV kreeg met de CoP Batterypacks alvast een rondleiding en presentatie over het nieuwe lab. Hierbij waren ca. 30 deelnemers van de CoP aanwezig. Het programma zag er als volgt uit:

  • Welkomstwoord door Rob Cillissen van ElaadNL en lector Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid NIPV.
  • Tom Hessels gaf een terugblik op het werkbezoek aan de Verenigde Staten over Energie Opslag Systemen.
  • Willemjan Muysson van Brandweer Nederland gaf een terugkoppeling van de reacties van Brandweer Nederland op de PGS37-1 en PGS37-2.
  • Rob Terpstra van het Team Brandonderzoek van Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost gaf een presentatie over een recente brand in een container waarin een groot aantal accu’s lag opgeslagen. Hij nam de deelnemers daarbij mee in het verloop van de inzet en de oorzaak van de brand.
  • Paul Broos van ElaadNL gaf een presentatie over de werkzaamheden van ElaadNL. Daarna kregen de deelnemers een rondleiding en uitleg over het nieuwe testlab.

Community of Practice Batterypacks

In de Community of Practice (CoP) Batterypacks komen professionals samen die zich in de meest brede zin bezighouden met de opslag en toepassing van lithium-ion batterijen. In de CoP worden gezamenlijke problemen onderkend, gedeeld en onderzocht. De deelnemers zijn afkomstig van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, overheidsinstellingen zoals de ILT en het RIVM, commerciële partijen, netbeheerders en infraproviders.

Deelname aan de CoP staat voor iedereen open. Er zijn geen verplichtingen. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar, De agenda wordt opgesteld door NIPV, waarbij de deelnemers zelf een substantiële rol hebben door onderwerpen te agenderen en te presenteren. Vanwege Covid-19 vinden de bijeenkomsten momenteel online plaats. Ze duren circa twee uur.

Meer informatie

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.