Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, september 2023

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

Henk van Wetten: “Omgevingsveiligheid is op de arbeidsmarkt en in het onderwijs relatief onbekend.” Foto: Megin Zondervan

Voor de veiligheidsregio’s valt het niet mee om nieuw talent aan te trekken voor de advies- en toezichttaken in Omgevingsveiligheid (industriële veiligheid en externe veiligheid). Om daarin verandering te brengen is het LEC IV in nauwe samenwerking met het Netwerk IV een initiatief gestart om een ‘traineeshipprogramma’ te ontwikkelen om potentiële kandidaten voor de veiligheidsregio’s te werven in het hoger onderwijs. De werving gaat eind dit jaar van start. Meerdere veiligheidsregio’s hebben zich al bereid verklaard deel te nemen aan dit project, dat tot doel heeft de interesse in het vakgebied IV te vergroten en kandidaat-specialisten IV sneller in de praktijk te kunnen inzetten.

Het project ‘Traineeship veiligheidsregio’s is een initiatief van Dina van der Aart, hoofd van de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Meerdere veiligheidsregio’s, die samenwerken in het Netwerk IV, staken de koppen bij elkaar vanwege de gezamenlijk ervaren knelpunten om vacatures voor specialisten industriële veiligheid opgevuld te krijgen. Doel van het project is recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

Waarnemend projectleider Henk van Wetten (VR Rotterdam-Rijnmond): “Het vakgebied Omgevingsveiligheid is een ‘niche’, met een beperkte kring specialisten. Daardoor is dit specialisme op de arbeidsmarkt en in het onderwijs relatief onbekend. Ook is er geen vooropleiding met een passende aansluiting, waardoor het zeker twee tot vier jaar duurt voordat een medewerker op vlieghoogte is. Daarin willen we verandering brengen, met een campagne om bij onderwijsinstellingen meer belangstelling te wekken voor industriële veiligheid en ‘nieuw bloed’ aan te trekken. In samenwerking met adviesbureau Oostkracht 10 werken we aan een wervingscampagne, die eind dit jaar van start gaat. We hopen dan in de zomer van 2024 een eerste groep van acht tot tien ‘trainees’ te kunnen vormen, die vervolgens bij veiligheidsregio’s met vacatures aan de slag gaan.”

Leren en werken

Het tweejarig traineeship is een combinatie van leren en werken. Het oogmerk van het traineeship is volgens Henk van Wetten dat de trainees vanaf het begin binnen hun veiligheidsregio praktisch aan de slag gaan, zodat zij het vak leren kennen en beginnen met minder complexe Omgevingsveiligheidstaken. Parallel aan dit traject volgt de groep trainees een centraal georganiseerd scholingsprogramma. De trainees zijn na afronding van het programma dan sneller inzetbaar in de praktijk. Ook de kennismaking met de operationele kant van brandweer en crisisbeheersing behoort tot het traineeship.

Van Wetten: “Het opzetten van het traineeship wordt gefinancierd vanuit het Budget Versterking Omgevingsveiligheid. De uitvoering kost de veiligheidsregio’s wel tijd en menskracht, voor de begeleiding van de trainees, alsmede de kosten voor het in dienstnemen van de trainee. Een deel van het programma bestaat uit groepsgewijs onderwijs, waarvoor een lesprogramma wordt opgezet in samenwerking met NIPV. We proberen daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de ontwikkelde modules en de leergangen SRV en SIV uit het nieuwe Leerlandschap Risicomanagement. We vinden het belangrijk om, naast kennis en vaardigheden, ook te investeren in sociale samenhang in de groep, zodat de nieuw instromende trainees als netwerk gaan fungeren.”

Een groep die aansluiting vindt bij het Netwerk IV, maar die ook voor het vakgebied als ambassadeursclub fungeert om de aandacht voor industriële veiligheid te vergroten. Zo snijdt het mes aan twee kanten: meer instroom van nieuw talent voor de veiligheidsregio’s en vergroting van de bekendheid van ons vakgebied in de onderwijswereld. Van Wetten: “Een specifieke studierichting hebben we daarbij niet op het oog. Studies milieukunde, chemie of chemische technologie liggen voor de hand als leveranciers van kandidaten, maar ook bestuurskundigen met interesse in techniek hebben onze aandacht. Wel belangrijk vinden we affiniteit met de technologische omgeving en fysieke veiligheid. Uiteindelijk zijn al deze inspanningen erop gericht om meer mensen binnen te halen bij de veiligheidsregio’s en ze zo enthousiast te maken dat ze ook blijven.”

Kanttekening is volgens Henk dat de veiligheidsregio’s voor nieuw talent in dezelfde vijver vissen als andere (inspectie)diensten én de industrie. Arbeidscapaciteit is in alle bedrijfstakken schaars en specialistische taken met een beperkte bekendheid ondervinden daardoor in bijzondere mate knelpunten. “Hopelijk kunnen we met dit traineeship het tij keren. De eerste groep, die dankzij de actieve medewerking van veiligheidsregio’s in 2024 aan de slag gaat, beschouwen we als een pilot. Als die slaagt, overwegen we daarna met een tweede groep te starten.”

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.