Tankputoefening als tafelmodel

Juni 2022

Tankputbrand als tafelmodel

De brandweerpost Moerdijk-Haven van brandweer Midden- en West-Brabant wilde graag dichter bij huis haar brandweerpersoneel opleiden en trainen voor tankputbrandscenario’s en vond daarvoor een creatieve oplossing. René de Bie, adviseur brandveiligheid milieu, en Patrick van Delft, medewerker vakbekwaamheid bij de industriële brandweerpost, bouwden een schaalmodel 1:100 van een industrielocatie met tankput, diverse opslagtanks, tankcontainers, leidingen en een laaddok voor vrachtwagens. Realistisch oefenen met echt vuur en echt schuim, maar dan een paar maatjes kleiner. Heel effectief voor basistrainingen, aanvullend op grootschalige praktijkoefeningen op een oefencentrum.

René de Bie: “Als we met onze ploegen praktijktrainingen voor industriële brandscenario’s willen doen, zijn we aangewezen op oefencentra op afstand. Onze grootschalige realistische schuimblustrainingen doen we bijvoorbeeld op het CCNP oefencentrum in Vernon bij Parijs. In de directe omgeving van ons verzorgingsgebied hebben we geen realistische trainingsmogelijkheden. Om toch regelmatiger procedure- en inzettrainingen te kunnen doen, onderzochten we of we een schaalmodel van een tankput met opslagtanks konden construeren, zodat we inzetoefeningen in het klein konden simuleren. We brachten in kaart welke scenario’s in ons werkgebied, de haven van Moerdijk, reëel zijn en wat we nodig hadden om die scenario’s in miniatuurformaat na te bootsen.”

Dat resulteerde in een tafel van vier vierkante meter met daarop diverse tankputten, verschillende typen opslagtanks, leidingstraten, opslagvoorzieningen en een laaddok voor vrachtwagens. René de Bie sloeg aan het rekenen om alle formaten van de industriële installaties op de juiste schaal te kunnen bouwen en laste de stalen oefenconstructie vervolgens zelf in elkaar. Hij voorzag de oefentafel zelfs van een ringleiding voor de bluswatervoorziening en een leiding voor schuimpremix. Met modelbrandweervoertuigen die door deze leiding worden gevoed, kan dan een ‘echte’ praktijkinzet worden gedaan.

René: “Alle brandscenario’s die we in onze praktijk kunnen tegenkomen, kunnen we op deze manier op eigen terrein simuleren. Zoals tank- en tankputbranden, brand in een laaddok, flensbranden en zelfs branden in opslaglocaties voor IBC-containers. Die containers hebben we met een 3D-printer van kunststof geprint. Met een ploeg van zes man en een instructeur kunnen we rond de tafel het brandverloop bekijken en de inzetstrategie bespreken, waarna we een inzet doen. Met de model brandweervoertuigen of met vast opgestelde mini-monitoren; die keuze maken de bevelvoerders afhankelijk van de situatie. De brandscenario’s zijn met de schaal van het model verkleind met een factor 100 en hetzelfde geldt voor de inzet die we nabootsen. Hetgeen betekent dat de monitoren van de blusvoertuigjes en de vaste monitoren ook maar een honderdste deel van de gebruikelijke hoeveelheid water en schuim geven. Toch kunnen we met deze geschaalde trainingen het effect van verschillende blusmethoden en blusmiddelen heel goed zien.”


In het construeren van de oefentafel zitten heel wat uurtjes voor De Bie en Van Delft, maar het resultaat mag er zijn. Een eerste pilottraining met het model is al gehouden en de deelnemende brandweerploegen waren er erg enthousiast over. De post Moerdijk-Haven gaat nu verder ervaring opdoen met deze geschaalde praktijktrainingen. Behalve voor de industriële publiek-private brandweerpost kunnen ook andere brandweerposten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gebruik maken van dit unieke tankputmodel.


Hoewel de tafel in principe vervoerd kan worden is dit logistiek complex, zodat trainingen voor geïnteresseerde brandweerposten bij voorkeur op het terrein van de post Moerdijk-Haven plaatsvinden. René de Bie beklemtoont nog dat het tafelmodel geenszins de grootschalige praktijkoefeningen in oefencentra vervangt. “Die blijven periodiek ook noodzakelijk voor een realistische inzetervaring. Dit is vooral een aanvulling. Door op kleine schaal regelmatig inzetprocedures op dit tafelmodel te oefenen, komen onze mensen bij de grootschalige praktijktrainingen beter beslagen ten ijs.”

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.