Tankputoefening als tafelmodel

Juni 2022

Tankputbrand als tafelmodel

De brandweerpost Moerdijk-Haven van brandweer Midden- en West-Brabant wilde graag dichter bij huis haar brandweerpersoneel opleiden en trainen voor tankputbrandscenario’s en vond daarvoor een creatieve oplossing. René de Bie, adviseur brandveiligheid milieu, en Patrick van Delft, medewerker vakbekwaamheid bij de industriële brandweerpost, bouwden een schaalmodel 1:100 van een industrielocatie met tankput, diverse opslagtanks, tankcontainers, leidingen en een laaddok voor vrachtwagens. Realistisch oefenen met echt vuur en echt schuim, maar dan een paar maatjes kleiner. Heel effectief voor basistrainingen, aanvullend op grootschalige praktijkoefeningen op een oefencentrum.

René de Bie: “Als we met onze ploegen praktijktrainingen voor industriële brandscenario’s willen doen, zijn we aangewezen op oefencentra op afstand. Onze grootschalige realistische schuimblustrainingen doen we bijvoorbeeld op het CCNP oefencentrum in Vernon bij Parijs. In de directe omgeving van ons verzorgingsgebied hebben we geen realistische trainingsmogelijkheden. Om toch regelmatiger procedure- en inzettrainingen te kunnen doen, onderzochten we of we een schaalmodel van een tankput met opslagtanks konden construeren, zodat we inzetoefeningen in het klein konden simuleren. We brachten in kaart welke scenario’s in ons werkgebied, de haven van Moerdijk, reëel zijn en wat we nodig hadden om die scenario’s in miniatuurformaat na te bootsen.”

Dat resulteerde in een tafel van vier vierkante meter met daarop diverse tankputten, verschillende typen opslagtanks, leidingstraten, opslagvoorzieningen en een laaddok voor vrachtwagens. René de Bie sloeg aan het rekenen om alle formaten van de industriële installaties op de juiste schaal te kunnen bouwen en laste de stalen oefenconstructie vervolgens zelf in elkaar. Hij voorzag de oefentafel zelfs van een ringleiding voor de bluswatervoorziening en een leiding voor schuimpremix. Met modelbrandweervoertuigen die door deze leiding worden gevoed, kan dan een ‘echte’ praktijkinzet worden gedaan.

René: “Alle brandscenario’s die we in onze praktijk kunnen tegenkomen, kunnen we op deze manier op eigen terrein simuleren. Zoals tank- en tankputbranden, brand in een laaddok, flensbranden en zelfs branden in opslaglocaties voor IBC-containers. Die containers hebben we met een 3D-printer van kunststof geprint. Met een ploeg van zes man en een instructeur kunnen we rond de tafel het brandverloop bekijken en de inzetstrategie bespreken, waarna we een inzet doen. Met de model brandweervoertuigen of met vast opgestelde mini-monitoren; die keuze maken de bevelvoerders afhankelijk van de situatie. De brandscenario’s zijn met de schaal van het model verkleind met een factor 100 en hetzelfde geldt voor de inzet die we nabootsen. Hetgeen betekent dat de monitoren van de blusvoertuigjes en de vaste monitoren ook maar een honderdste deel van de gebruikelijke hoeveelheid water en schuim geven. Toch kunnen we met deze geschaalde trainingen het effect van verschillende blusmethoden en blusmiddelen heel goed zien.”


In het construeren van de oefentafel zitten heel wat uurtjes voor De Bie en Van Delft, maar het resultaat mag er zijn. Een eerste pilottraining met het model is al gehouden en de deelnemende brandweerploegen waren er erg enthousiast over. De post Moerdijk-Haven gaat nu verder ervaring opdoen met deze geschaalde praktijktrainingen. Behalve voor de industriële publiek-private brandweerpost kunnen ook andere brandweerposten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gebruik maken van dit unieke tankputmodel.


Hoewel de tafel in principe vervoerd kan worden is dit logistiek complex, zodat trainingen voor geïnteresseerde brandweerposten bij voorkeur op het terrein van de post Moerdijk-Haven plaatsvinden. René de Bie beklemtoont nog dat het tafelmodel geenszins de grootschalige praktijkoefeningen in oefencentra vervangt. “Die blijven periodiek ook noodzakelijk voor een realistische inzetervaring. Dit is vooral een aanvulling. Door op kleine schaal regelmatig inzetprocedures op dit tafelmodel te oefenen, komen onze mensen bij de grootschalige praktijktrainingen beter beslagen ten ijs.”

Lees ook

18-04-2023
Open training contactpersoon SIS en training in jouw regio

NIPV organiseert open trainingen voor (nieuwe) contactpersonen SIS en workshops en trainingen met SIS in jouw regio.

03-04-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 maart 2023 – Leren van incidenten

Incidentonderzoek was de rode draad tijdens deze dag in een volle Brauerszaal bij NIPV. Tevens presenteerde het LEC IV deze dag het kennisdocument ‘Leren van incidenten’: een kader voor de veiligheidsregio’s om incidentonderzoek procesmatig goed in te richten.

03-04-2023
Kennisdocument Incidentonderzoek Industriële Veiligheid gelanceerd

Dit kennisdocument is een kader waarmee de veiligheidsregio’s hun incidentonderzoek in het industriële domein kunnen inrichten.

03-04-2023
Krachtige brandweersamenwerking voor haven Antwerpen

Met het samenwerkingsinitiatief onderkennen de partners dat krachtenbundeling de veiligheid in de Antwerpse haven- en industriezone bevordert; zowel op het gebied van preventie als in de preparatie en respons bij incidenten.

03-04-2023
Drijvend Brzo-bedrijf in de Eemshaven: uitdagingen voor advies en toezicht

In september 2022 werd EemsEnergy Terminal B.V. in de Eemshaven in gebruik genomen: een drijvende LNG-terminal die extra aardgas in het Nederlandse gasnet brengt.

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.