Position paper IV

September 2022

De Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) heeft vlak voor de zomer drie themasessies gehouden om goede input te leveren voor de contourennota die de minister eind dit jaar naar de Tweede Kamer wil sturen ten behoeve van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s. 

Naast het versterken van crisisbeheersing en brandweerzorg stond ook Informatievoorziening als derde thema centraal. Het Programma Overleg Informatievoorziening (POI) leverde voor deze themasessie input in de vorm van een Position paper IV. Hierin staan ambities en doelen verwoord voor de komende jaren. Het is dus geen eindproduct, maar gebruikt voor het voeren van het gesprek over informatievoorziening (er wordt zelfs gesproken over IV als één van de primaire processen).  

Lees ook

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS

16-01-2023
Teamleiders SIS gezocht

Kom jij de landelijke piketpool van teamleiders SIS versterken?

13-12-2022
Programma IV – jaarplan 2023

Op dit moment schrijven we volop aan het jaarplan 2023 voor het Programma Informatievoorziening waarin de vele facetten van IV aan bod komen.

13-12-2022
Risicovolle situaties op de kaart

De provinciale risicokaart toont risicovolle situaties en is een bron voor veel basisgegevens, zoals kwetsbare gebouwen en locaties en risicovolle objecten

13-12-2022
Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen

Doel van de TGV is om eenvoudig en met Single Sign On in te kunnen loggen op álle gezamenlijke voorzieningen die NIPV beheert

13-12-2022
Voertuig Positie Service (VPS)

De VPS brengt alle voertuigposities van inzetbare eenheden van de veiligheidsregio’s bij elkaar op één plaats.

13-12-2022
Onderzoek Branden bij afvalbedrijven: vergunningen sluiten onvoldoende aan bij praktijk

Het scenario ‘brand in afvalstapel’ wordt in vergunningen niet als relevant scenario beschouwd, terwijl juist dit type branden met een grote omgevingsimpact het meest voorkomt in de branche.

13-12-2022
Webinar Scenarioboek IV

Op 1 december verzorgde het LEC IV een webinar om IV-specialisten in de veiligheidsregio’s wegwijs te maken in het nieuwe Scenarioboek Industriële Veiligheid.