Open training contactpersoon SIS en training in jouw regio

Training-multi

18 april 2023

Ook dit jaar organiseren wij weer open trainingen voor (nieuwe) contactpersonen SIS. Dit keer op dinsdag 19 september en donderdag 26 oktober.

Bij een inzet van SIS vervult de contactpersoon SIS een cruciale rol. Hij of zij is hét aanspreekpunt voor zowel de algemeen commandant bevolkingszorg als de teamleider SIS. Maar wat wordt er precies van een contactpersoon SIS verwacht? Dit – en meer – komt aan bod in de training Contactpersoon SIS.

Je krijgt inzicht in de incidenttypes waarbij SIS ingezet kan worden en in de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de landelijke voorziening SIS. Je oefent met casuïstiek en leert van ervaringen van collega’s. Vanzelfsprekend is er ook volop gelegenheid voor vragen.

De training is bedoeld voor crisisfunctionarissen in de veiligheidsregio die bij een inzet van SIS de rol van contactpersoon SIS vervullen of deze in de toekomst gaan vervullen. De training is ook interessant voor officieren van dienst Bevolkingszorg en algemeen commandanten Bevolkingszorg. Zij vervullen immers een rol bij de activering en/of afschaling van SIS. Dit kunnen functionarissen zijn die nieuwe zijn in hun rol, maar ook functionarissen die hun kennis weer willen opfrissen. De training is gratis. Je kunt je aanmelden door te mailen naar SIS@nipv.nl. Schrijf je snel in want vol = vol.

Training in jouw regio

Naast open trainingen SIS verzorgt NIPV ook workshops en trainingen met SIS bij jou in de regio. Bij een workshop of een training kan gericht een programma worden samengesteld om de kennis en kunde van een specifieke doelgroep of crisisfunctionarissen weer op te frissen. Dit kan kort in een uur of juist wat uitgebreider in een dagdeel, volledig digitaal of op locatie.

Ook interesse om bij jou in de regio een workshop of training te laten verzorgen? Neem contact op met het programmateam SIS.

Contact programmateam SIS

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.