LEC Industriële Veiligheid ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, november 2023

Het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweerevent in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten. Werving van nieuwe potentiële IV-specialisten was een van de concrete doelen. Dat leverde zowaar een mooi succesje op met een lijstje belangstellenden voor een functie in het IV-domein.

De stand van het LEC IV was niet te missen op het ‘iinspiratieplein’ van het Brandweerevent. Te midden van andere stands van veiligheidsregio’s en leveranciers van producten en diensten trok de stand van het LEC IV en Netwerk IV met zijn banners de aandacht, met als directe buur het NIPV.

Programmamanager Ron Bouwman, bijgestaan door Jan Meinster, Chantal Torn, Henk van Wetten, Jamie Mutsaers en Koen Koopman (Netwerk IV), ontvingen heel wat belangstellenden op de stand, maar maakten zelf ook een rondje langs de andere standhouders om kennis te maken en te delen. Jan Meinster: “Tien jaar geleden stonden we voor het laatst officieel op wat toen nog het Brandweercongres heette. De afgelopen jaren waren we wel als congresdeelnemers aanwezig, maar dit jaar waren we officieel sponsor. We hebben onze aanwezigheid benut om brandweercollega’s die ons nog niet kennen te vertellen over wat het LEC en het Netwerk doen en hoe we de veiligheidsregio’s ondersteunen met concrete producten, zoals leidraden, handreikingen, factsheets en andere kennisdocumenten. Allemaal gericht op het bevorderen van de industriële veiligheid. Veel van de gepubliceerde kennisdocumenten hadden we ook op de stand paraat voor belangstellenden.”

Op de stand en op het inspiratieplein voerden de LEC IV-vertegenwoordigers goede inhoudelijke gesprekken over de actuele ontwikkelingen in het domein industriële veiligheid en de dossiers die het LEC onder zijn hoede heeft, zoals de blusschuim- en energietransitie en de veiligheidsaanpak risicorelevante bedrijven waaronder de afvalverwerkingsbranche. Thema’s waar alle veiligheidsregio’s mee te maken hebben. Ook commerciële representanten zijn in meer of mindere mate met die thema’s bezig. Zoals RelyOn Nutec, dat test- en oefenfaciliteiten aanbiedt voor blussen met fluorvrij schuim. Jan Meinster: “Dat heeft uiteraard onze interesse, want testen op reële brandhaarden is een belangrijk aspect van de transitie naar fluorvrij schuim. Bij Falck hoorden we dat die aanbieder van brandweerdiensten ook aandacht heeft voor branden bij afvalbedrijven. Ook een thema dat veel brandweerkorpsen en specialisten risicobeheersing raakt. Via dat contact hoorden we over een aanstaand congres voor de afvalsector inzake afvalbranden. Vanwege ons lopende project heel nuttig om daar ook bij aan te sluiten. Kortom: onze aanwezigheid was in meerdere opzichten zeer zinvol.”

Niet in de laatste plaats ook voor de werving van ‘nieuw bloed’ voor het vakgebied IV, benadrukt Jan. “Omdat we een ‘niche’ zijn, zijn we in het brandweerdomein vooral bekend bij de afdelingen risicobeheersing en op directieniveau. Tijdens het Brandweerevent konden we ook brandweercollega’s op andere specialismen en uit de repressieve dienst bereiken en tevens mensen die de officiersopleiding volgen. Een mooi moment om die collega’s te informeren over de mogelijkheden om binnen de veiligheidsregio ook met het specialisme industriële veiligheid aan de slag te gaan. Omdat we in het hele land veel vacatures hebben of krijgen op dit specialisme, moeten we elke gelegenheid benutten om reclame te maken voor de veiligheidsregio als interessante en veelzijdige werkgever. Dat pakte goed uit, want na twee dagen netwerken hebben we een lijstje met potentiële kandidaten voor een IV-functie, waarmee we verder in gesprek gaan. Ook hebben twee veiligheidsregio’s zich aangemeld voor deelname aan het traineeshipprogramma. In 2024 hopen we weer aanwezig te zijn op het Brandweerevent!”

brandweerevent

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

12-02-2024
Jaarverslag LEC Industriële Veiligheid 2023

Het afgelopen jaar stond voor het LEC IV vooral in het teken van het verstevigen van zijn positie en relaties in het netwerk van veiligheidspartners.

12-02-2024
“Samenwerking industriële veiligheid vraagt chemie”

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Edith van der Reijden geeft inzicht in samenwerking en veilige energietransitie.

12-02-2024
Leidraad Natech Risicobeheer: gevolgen van natuurgeweld voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een leidraad gepubliceerd voor het beheersen van risico’s van ‘Natech’ calamiteiten; industriële incidenten veroorzaakt door natuurgeweld, zoals aardbevingen, overstromingen of extreme temperaturen.

12-02-2024
Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen

De Landelijke Handhavingsstrategie Brzo is aangepast aan de Omgevingswet en heet nu Landelijke Handhavingsstrategie Seveso-inrichtingen. Het betreft een wetstechnische en tekstuele wijziging. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen.

19-12-2023
SIV‘er in de praktijk: Johan Braker

Johan Braker, veiligheidsconsultant Industriële Veiligheid bij Veiligheidsregio Groningen, vertelt over zijn boeiende werk.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid neemt deel aan ‘blusschuimdebat’ tijdens Nationaal Seveso Congres

Jan Meinster van het LEC IV leidde een ‘inspiratietafel’ over de blusschuimtransitie. Duidelijk werd dat bedrijven behoefte hebben aan concrete informatie.

19-12-2023
Blusschuimtransitie: de tijd dringt

Met 2024 op de kalender wordt het voor de industrie en de brandweersector zaak haast te maken met de blusschuimtransitie. De Europese verordening die het gebruik van PFAS in blusschuim verbiedt, wordt namelijk in de loop van komend jaar van kracht.

19-12-2023
Bedrijvenochtend Omgevingswet geslaagd

De bijeenkomst was bedoeld om te informeren over de consequenties van de Omgevingswet voor de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderende adviesrol van de veiligheidsregio’s.

19-12-2023
LEC Industriële Veiligheid maakt eerste meerjarenplan

Het LEC IV werkt aan het opstellen van zijn eerste meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de periode 2024-2027.