LEC Industriële Veiligheid ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, november 2023

Het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweerevent in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten. Werving van nieuwe potentiële IV-specialisten was een van de concrete doelen. Dat leverde zowaar een mooi succesje op met een lijstje belangstellenden voor een functie in het IV-domein.

De stand van het LEC IV was niet te missen op het ‘iinspiratieplein’ van het Brandweerevent. Te midden van andere stands van veiligheidsregio’s en leveranciers van producten en diensten trok de stand van het LEC IV en Netwerk IV met zijn banners de aandacht, met als directe buur het NIPV.

Programmamanager Ron Bouwman, bijgestaan door Jan Meinster, Chantal Torn, Henk van Wetten, Jamie Mutsaers en Koen Koopman (Netwerk IV), ontvingen heel wat belangstellenden op de stand, maar maakten zelf ook een rondje langs de andere standhouders om kennis te maken en te delen. Jan Meinster: “Tien jaar geleden stonden we voor het laatst officieel op wat toen nog het Brandweercongres heette. De afgelopen jaren waren we wel als congresdeelnemers aanwezig, maar dit jaar waren we officieel sponsor. We hebben onze aanwezigheid benut om brandweercollega’s die ons nog niet kennen te vertellen over wat het LEC en het Netwerk doen en hoe we de veiligheidsregio’s ondersteunen met concrete producten, zoals leidraden, handreikingen, factsheets en andere kennisdocumenten. Allemaal gericht op het bevorderen van de industriële veiligheid. Veel van de gepubliceerde kennisdocumenten hadden we ook op de stand paraat voor belangstellenden.”

Op de stand en op het inspiratieplein voerden de LEC IV-vertegenwoordigers goede inhoudelijke gesprekken over de actuele ontwikkelingen in het domein industriële veiligheid en de dossiers die het LEC onder zijn hoede heeft, zoals de blusschuim- en energietransitie en de veiligheidsaanpak risicorelevante bedrijven waaronder de afvalverwerkingsbranche. Thema’s waar alle veiligheidsregio’s mee te maken hebben. Ook commerciële representanten zijn in meer of mindere mate met die thema’s bezig. Zoals RelyOn Nutec, dat test- en oefenfaciliteiten aanbiedt voor blussen met fluorvrij schuim. Jan Meinster: “Dat heeft uiteraard onze interesse, want testen op reële brandhaarden is een belangrijk aspect van de transitie naar fluorvrij schuim. Bij Falck hoorden we dat die aanbieder van brandweerdiensten ook aandacht heeft voor branden bij afvalbedrijven. Ook een thema dat veel brandweerkorpsen en specialisten risicobeheersing raakt. Via dat contact hoorden we over een aanstaand congres voor de afvalsector inzake afvalbranden. Vanwege ons lopende project heel nuttig om daar ook bij aan te sluiten. Kortom: onze aanwezigheid was in meerdere opzichten zeer zinvol.”

Niet in de laatste plaats ook voor de werving van ‘nieuw bloed’ voor het vakgebied IV, benadrukt Jan. “Omdat we een ‘niche’ zijn, zijn we in het brandweerdomein vooral bekend bij de afdelingen risicobeheersing en op directieniveau. Tijdens het Brandweerevent konden we ook brandweercollega’s op andere specialismen en uit de repressieve dienst bereiken en tevens mensen die de officiersopleiding volgen. Een mooi moment om die collega’s te informeren over de mogelijkheden om binnen de veiligheidsregio ook met het specialisme industriële veiligheid aan de slag te gaan. Omdat we in het hele land veel vacatures hebben of krijgen op dit specialisme, moeten we elke gelegenheid benutten om reclame te maken voor de veiligheidsregio als interessante en veelzijdige werkgever. Dat pakte goed uit, want na twee dagen netwerken hebben we een lijstje met potentiële kandidaten voor een IV-functie, waarmee we verder in gesprek gaan. Ook hebben twee veiligheidsregio’s zich aangemeld voor deelname aan het traineeshipprogramma. In 2024 hopen we weer aanwezig te zijn op het Brandweerevent!”

brandweerevent

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

09-07-2024
Bedrijfsbrandweeraanwijzingen en Omgevingswet: koppeling met ARIE-regeling bestaat niet meer

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de koppeling met de ARIE-regeling helemaal losgelaten.

25-06-2024
Meerjarenplan 2024-2027 LEC Industriële Veiligheid verder uitgewerkt

Het Meerjarenplan 2024-2027 van het LEC Industriële Veiligheid is voltooid en de eerste thema’s staan al op de agenda voor uitvoering.

25-06-2024
NFPA-cursus biedt waardevolle kennisupgrade

De eerste ervaringen met het leerblok over de NFPA-standaarden (NFPA = National Fire Protection Associaton) zijn positief.

25-06-2024
LBR-boekje deel 2 klaar voor distributie

Deze maand verschijnt het tweede deel van het LBR-boekje: een handreiking voor toepassing van de techniek- en systeemroute LBR (Landelijke Benadering Risicobedrijven) voor de Seveso-inspecteurs van de veiligheidsregio’s.

25-06-2024
Handreiking Advisering milieubelastende activiteiten online

De nieuwe handreiking leidt specialisten stap voor stap door het adviesproces bij vergunningtrajecten rond milieubelastende activiteiten. Met de komst van de Omgevingswet is dat adviesproces op een nieuwe leest geschoeid.

25-06-2024
Nederlandse rampbestrijdingsplannen in Europees perspectief

Tijdens een Europees seminar over rampbestrijdingsplannen trad Jan Meinster namens het LEC Industriële Veiligheid op als gastspreker.

25-06-2024
Livetest toont gebreken in de betrouwbaarheid van stationaire brandblussystemen aan

Het ‘live’ testen van stationaire brandblussystemen in hun bedrijfsomgeving is belangrijk om aan te tonen dat die systemen effectief en betrouwbaar zijn voor het bestrijden van de brandscenario’s waarvoor ze zijn bedoeld.

09-04-2024
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 14 maart: leren van de industrie

De netwerkdag van het LEC IV op 14 maart jl. was ‘anders dan anders’. In plaats van de Brauerszaal van het NIPV was het voormalige klooster Mariënhof aan de rand van de historische binnenstad van Amersfoort de plaats van samenkomst voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de specialisten industriële veiligheid.

09-04-2024
Digitale PGS: interactief van risico’s en scenario’s naar doelen en maatregelen

Met de omzetting van de PGS-reeks naar PGS’en ‘Nieuwe Stijl’, die enkele jaren geleden is gestart, is voor deze serie richtlijnen ook het digitale tijdperk begonnen. De nieuwe risico- en scenariogestuurde werkwijze met ‘doorklikfuncties’ werkt immers alleen in een digitale omgeving.