“Er komt veel langs op een dag, maar daar houd ik van”

oktober 2023

“Het is de maatschappelijke component die dit werk bijzonder maakt. Hulpverlener zijn moet in je systeem zitten: je doet iets voor een groter goed”, zegt Tanja Guyken, decaan Operationele Brandweeropleidingen bij het NIPV. “Ik werk aan de opleidingen voor alle functies die uitrukken om een incident te bestrijden. Eigenlijk alles wat met rode auto’s te maken heeft! Het is belangrijk voor deze functie om met de voeten in de klei te blijven staan. Daarom draai ik nog steeds uitrukdiensten bij de brandweer. Zo kun je beter je prioriteiten bepalen in je onderwijs en omgekeerd.”

Tanja Guyken aan het werk bij de brandweer
Tanja Guyken aan het werk bij de brandweer.

Vakgebied constant in ontwikkeling

“Ons vakgebied blijft constant in ontwikkeling. Dat moet ook, want het is een uitdagende wereld. Heel actueel zijn de nieuwe inzichten in het bevrijden van mensen uit voertuigen. Daarvoor hanteren we al 25 jaar een beproefde systematiek. Het doel daarvan is om je zo stabiel en rechtstandig mogelijk uit het voertuig te halen. Nu blijkt uit recent onderzoek dat we misschien te bang zijn voor rugletsel. Want voertuigen zijn intussen steeds veiliger geworden. Daardoor is het nu belangrijker om de tijd waarin je in de auto zit zo kort mogelijk te houden. De eventuele aanpassingen in onze les- en leerstof bepalen we en ontwikkelen we samen met mensen uit het veld, onder wie ook artsen en ambulanceverpleegkundigen.”

Wisselwerking

“Als de pieper gaat, gaat er bij mij een ander standje aan – want ik draai nog steeds uitrukdiensten bij de brandweer. Eén week per 4 weken, dat is voor mij cruciaal. Okee, die actie wordt wel geromantiseerd, die pieper gaat natuurlijk niet voortdurend af. Het is niet zoals op televisie dat je elke aflevering weer uitrukt naar een sensationeel incident. Maar het is wel belangrijk voor mijn functie als decaan om met de voeten in de klei te blijven staan. Zo kun je beter je prioriteiten bepalen in je onderwijs. Omgekeerd geldt het ook: ik voer dankzij het onderwijs mijn repressieve taak beter uit. Het is een wisselwerking.”

Prikkel jezelf om in ontwikkeling te blijven

“Belangrijk voor mijn carrière was in de spiegel durven kijken. Ik heb mijn dagelijkse functie bij het NIPV én mijn repressieve functie bij de brandweer. Die zelfreflectie is nodig om in beide functies bij te blijven. Dus wees kritisch op jezelf en prikkel jezelf om in ontwikkeling te blijven. Ik ben zelf ook een groot voorstander van mobiliteit. Dus in beweging blijven en af en toe een andere uitdaging aangaan, binnen je organisatie of zelfs daarbuiten. Ik werk ook als loopbaancoach, dus ik moedig dat erg aan. Door die beweging heb ik verschillende kanten van het brandweervak gezien. Dat houdt me scherp. Ik moet soms dat gevoel van ongemak krijgen, want ik wil niet volledig op mijn routine werken. Als ik voel dat het te gemakkelijk gaat, is dat voor mij een seintje om rond te kijken.”

Tanja Guyken geeft les voor de klas.
Tanja Guyken geeft les voor de klas.

Leergierig en flexibel

“Ik zoek mensen die leergierig en flexibel zijn, over zelfreflectie beschikken en liefde hebben voor het brandweervak en het crisisbeheersingsvak. En je moet communicatief vaardig zijn, want verbinding met het werkveld gaat boven alles. Je hoeft dus echt geen goeroe te zijn op de inhoud. Sterker nog: als je geen aansluiting kunt maken met de mensen uit het veld, heeft het geen nut om goeroe te zijn.”

Diversiteit

“Tot slot zie ik graag meer diversiteit. Meer jonge mensen bijvoorbeeld. Waarom zou je pas onderwijs kunnen geven als je 20 jaar veldervaring meebrengt? We zijn een kennisinstituut, maar dat wil niet zeggen dat alle kennis hier verzameld moet zijn. Er is zoveel kennis in het veld! Als je weet waar je de kennis kunt halen, kun je hier al jong aan de slag.”

Bekijk ook

Lees ook

21-11-2023
Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid: risicobeheersing in een veranderende wereld

Energie- en grondstoffentransitie, klimaatverandering, toenemende ketencomplexiteit; de hele maatschappij is in transitie. Ook de industrie en de transportketen krijgen met nieuwe risico’s te maken, met uitdagingen voor risico- en crisisbeheersingsspecialisten van de veiligheidsregio’s.

21-11-2023
Cursus NFPA voor de Nederlandse praktijk

Het NIPV en het LEC IV bieden in 2024 een tweetal cursussen NFPA (National Fire Protection Association) aan. De Amerikaanse NFPA veiligheidsstandaarden worden ook in veel andere landen, waaronder Nederland, toegepast.

21-11-2023
LEC IV ‘netwerkt’ op Brandweerevent

Het LEC IV was dit jaar prominent aanwezig op het Brandweer Event in het Autotron in Rosmalen. Het jaarlijkse tweedaagse event, georganiseerd door Brandweer Nederland en het NIPV, was voor het LEC en het Netwerk IV een gelegenheid bij uitstek om te netwerken en de bekendheid met het vakgebied industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s te vergroten.

21-11-2023
Landelijke harmonisatie veiligheid spoorwegemplacementen in zicht

Al tien jaar lang werken gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het harmoniseren van het beoordelingskader en veiligheidsmaatregelen rond spoorwegemplacementen.

21-11-2023
IV-Alert flensverbindingen

Tijdens inspecties blijkt dat flensverbindingen aan leidingen, installaties en opslagtanks voor gevaarlijke stoffen niet altijd aan de gestelde eisen voldoen, waardoor die verbindingen kunnen falen.

21-11-2023
‘In de startblokken voor 1 januari 2024, bent u klaar voor de OW?’

Nog ruim een maand te gaan en dan is het zo ver: de langverwachte invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum 1 januari 2024 is bij Koninklijk besluit, dat is voorgelegd aan de aan de Eerste en Tweede Kamer, vastgelegd.

21-11-2023
Actualisering PGS 12: Richtlijn voor veilig opslaan en verladen ammoniak

In de industriële energievoorziening is ammoniak de komende jaren belangrijk als drager voor waterstof en mogelijk ook als brandstof. De industrie sorteert daar al op voor, met plannen voor uitbreiding van bestaande ammoniakopslagterminals en aanvragen voor zowel ombouw van cryogene tanks als nieuwe opslagtanks.

12-10-2023
De SIV’er in de praktijk: Peter Meijer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

Passie voor de brandweer zit bij Peter Meijer in het bloed. Hij begon 32 jaar geleden als aspirant-brandwacht bij de toenmalige Regionale Brandweer Noord-Kennemerland en werkte zich in de loop der jaren uiteindelijk op tot Hoofdofficier van Dienst.

12-10-2023
Externe noodplannen Seveso III bijna overal up to date

De externe noodplannen in het kader van de Seveso III-richtlijn, beter bekend als ‘rampbestrijdingsplannen voor Brzo-bedrijven’ zijn bijna overal up to date.