Analyse mediaberichten van branden met Light Electric Vehicles (LEV) 2020-2022

30 maart 2023

Light Electric Vehicles (LEV’s) zijn in opmars: denk aan scooters en scootmobielen. Maar neemt daarmee ook het aantal branden toe? Uit mediaberichten heeft het NIPV achterhaald dat bij 65 procent van de branden een elektrische scooter betrokken is geweest, en bij 24 procent een elektrische fiets. Het grootste deel van de branden wordt veroorzaakt door brandstichting, grotendeels gerelateerd aan deelmobiliteit.

Accu e-bike

LEV’s in opmars: hoe groot is het brandrisico?

Voor het rapport zijn mediaberichten geanalyseerd. De cijfers geven aan dat er vrij veel branden met LEV’s in Nederland hebben plaatsgevonden. Dat zal niet minder worden: LEV’s zijn bezig aan een grote opmars.

Steeds meer mensen maken namelijk gebruik van elektrisch aangedreven fietsen, scooters, en scootmobielen. Ook hoverboards en e-steps worden steeds populairder, waarbij e-steps mogelijk nog een extra impuls zullen krijgen als deze op de openbare weg worden toegelaten in Nederland.

Voor- en nadelen van LEV’s

Light Electric Vehicles (LEV’s) zijn voertuigen die worden aangedreven door elektriciteit en vaak gebruikt worden voor het afleggen van korte afstanden in de stad, om zo de drukte van het autoverkeer te omzeilen.  Hoewel ze zeker hun voordelen hebben, kleeft er aan LEV’s ook een belangrijk nadeel: het brandrisico.

Brandrisico

Vaak beschikken deze voertuigen over een lithium-ion accu die beschadigd kan raken, waardoor de kans op brand toeneemt. Ook kunnen de accu’s door een technisch defect spontaan in brand vliegen en mogelijk ook exploderen.

Het opladen brengt ook risico’s met zich mee: particulieren die een LEV hebben, laden deze meestal thuis op. Afhankelijk van het soort voertuig en de oplaadmogelijkheden gebeurt dit binnen- of buitenshuis. Op het moment dat er een brand ontstaat tijdens het opladen, komt er rook vrij die schadelijk is voor de gezondheid. 

Daarnaast kan de brand zich uitbreiden en zo schade veroorzaken aan de woning, nabijgelegen gebouwen of – erger – aan de bewoners.

Om meer inzicht te krijgen in het aantal branden waarbij een LEV betrokken is en in de manier waarop deze branden kunnen ontstaan, is een analyse van mediaberichten uitgevoerd door NIPV. Het aantal en aard van de branden met LEV’s in Nederland staan hierbij centraal.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.