Verwantencontact ingezet bij treinongeluk in Voorschoten

5 april 2023

Op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden is Verwantencontact ingezet bij het treinongeluk in Voorschoten op 4 april 2023. Bij dit incident werden negentien personen gewond naar vijf verschillende ziekenhuizen gebracht. Eén persoon kwam om het leven. Met behulp van Verwantencontact kunnen ongeruste verwanten geïnformeerd worden over waar hun naaste zich bevindt.

Treinongeval Voorschoten
Treinongeval Voorschoten.

Verwantencontact werd dinsdagochtend rond 06:00 uur geactiveerd. Kort daarna was het telefoonnummer bereikbaar voor ongeruste verwanten die geen contact konden krijgen met hun naaste, familielid of partner. De telefoontjes komen binnen bij de ANWB Alarmcentrale in Assen (frontoffice). Om 07:45 uur was de backoffice in Driebergen operationeel. In de backoffice onderzoekt de politie de matches tussen de personen waarvoor een zoekvraag is ingediend en de gegevens van slachtoffers die zijn opgenomen in ziekenhuizen.

50 telefoontjes

Bij de frontoffice kwamen in totaal 50 telefoontjes binnen, hiervan waren 5 telefoontjes van zoekende verwanten. De backoffice heeft matchopties onderzocht voor 5 vermiste personen, waarbij 1 persoon is gebeld dat zijn naaste in het ziekenhuis lag. In de loop van de ochtend werden 2 personen door hun verwanten veilig gemeld. 2 andere personen zijn teruggebeld met de mededeling dat bij Verwantencontact geen informatie bekend was over hun naasten. In overleg met Veiligheidsregio Hollands Midden is Verwantencontact om 12.30 uur afgeschaald.

De inzet van Verwantencontact wordt de komende periode met de direct betrokkenen geëvalueerd ter lering en eventuele ontwikkeling.

Verwantencontact 088 269 00 00

Voor verwanten telt elke minuut. Verwantencontact zorgt ervoor dat verwanten die bij een incident op zoek zijn naar hun naaste, familielid of partner snel en zorgvuldig geïnformeerd worden wanneer deze persoon is opgenomen in een ziekenhuis of overleden is. Gemeenten, GHOR en Politie werken samen binnen Verwantencontact. Bij een incident kan een verwant bellen naar Verwantencontact 088 269 00 00.

Kijk voor meer informatie: www.verwantencontact.nl of voor informatie over eerdere inzetten op www.nipv.nl/sis.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.