Standaard vrijstelling aanvragen – Bevelvoerder

Voor het aanvragen van een standaard vrijstelling voor de functie van Bevelvoerder volgt u onderstaande uitleg en instructies.

Aangezien wij kopieën vragen van bijvoorbeeld diploma’s, is het helaas nog niet mogelijk om online een vrijstelling aan te vragen.


Uitleg

Met het diploma Bevelvoerder bedrijfsbrandweer, het diploma Bevelvoerder behalen:

U kunt examens Bevelvoerder afleggen onder het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (afgekort OER) of onder het NIPV Examenreglement (afgekort ER).

De examinering van Bevelvoerder (ER) vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van NIPV.De examinering van Bevelvoerder (OER) vindt voor een deel plaats onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut. Daarnaast wordt in de examinering van Bevelvoerder (OER) geen Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS) geëxamineerd, maar Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS).

Indien u vrijstelling wilt aanvragen met uw diploma Bevelvoerder bedrijfsbrandweer voor het diploma Bevelvoerder, moet u samen met uw opleider nagaan of u het diploma Bevelvoerder gaat behalen onder het ER of onder het OER. Vervolgens kunt u hieronder nagaan voor welke examenonderdelen u vrijstelling kunt aanvragen en welke examenonderdelen u nog moet afleggen.

U wilt het diploma Bevelvoerder behalen onder het ER

Termijnen

Indien u gebruik wilt maken van de vrijstellingsregeling, dan moet u voor 1 maart 2020 gestart zijn met de opleiding voor bevelvoerder (ER). U bent dan in de gelegenheid tot 1 juli 2024 om alle examenonderdelen te behalen van Bevelvoerder (ER), wilt u in aanmerking komen voor het diploma Bevelvoerder.

Heeft u niet alle examenonderdelen van Bevelvoerder (ER) behaald binnen de gestelde termijn, dan vervallen deze examenresultaten. Dit betekent dat u niet meer in de gelegenheid bent om op basis van het diploma Bevelvoerder bedrijfsbrandweer het diploma Bevelvoerder (ER) te behalen. Indien u het diploma Bevelvoerder alsnog wilt behalen, dan komt u niet meer in aanmerking voor vrijstellingen en dient u de hele proeve van bekwaamheid Bevelvoerder (OER) af te leggen.

Vrijstellingen

Als u het diploma Bevelvoerder bedrijfsbrandweer heeft en u het diploma Bevelvoerder (ER) wilt behalen, dan moet u vrijstelling aanvragen met het formulier Vrijstelling Bevelvoerder voor:

drie examenonderdelen van het taakgebied BB-THV-WO-OGS, namelijk de geslotenvragentoetsen ‘Uitruk en verkenning’, ‘Inzet’ en ‘Nazorg’; het examenonderdeel computersimulatie ‘Gevaarlijke stoffen’ van het taakgebied OGS.

Af te leggen examenonderdelen

De volgende examenonderdelen Bevelvoerder (ER) moet u dan nog afleggen:

  • van het taakgebied BB de praktijksimulatie ‘Brandbestrijding’
  • van het taakgebied THV de geslotenvragentoets ‘Hulpverlening en soorten incidenten’
  • van het taakgebied THV de computersimulatie ‘Technische hulpverlening’.

Samengevat in een schema ziet dit er zo uit:


Hoe vraag ik de vrijstelling aan?

Uw werkgever, korps of regio dient de vrijstellingsaanvragen in.

De aanmelding voor de praktijksimulatie ‘Brandbestrijding’, de geslotenvragentoets ‘Hulpverlening en soorten incidenten’ en de computersimulatie ‘Technische hulpverlening’ loopt via de organisator. Hij meldt u aan voor het betreffende examenonderdeel. In de toetswijzer Bevelvoerder (ER) kunt u de inhoud van de examenonderdelen nalezen.

De toetswijzer kunt u downloaden op mijnNIPVexamens.

U wilt het diploma Bevelvoerder behalen onder het OER

Vrijstellingen

Indien u het diploma Bevelvoerder (OER) wilt behalen, dan moet u vrijstelling aanvragen met het formulier Vrijstelling Bevelvoerder voor:

  • van het beoordelingsportfolio IBGS, de theorietoets IBGS1
  • van het beoordelingsportfolio BB, alle toetsen.  

Af te leggen toetsen en examenonderdelen

De volgende toetsen en examenonderdelen van Bevelvoerder (OER) moet u dan nog afleggen:

  • van het beoordelingsportfolio THV, alle toetsen (1)
  • het examenonderdeel computersimulatie THV-IBGS of de computersimulatie THV/IBGS als praktijktoets (als onderdeel van het beoordelingsportfolio THV/IBGS)
  • het examenonderdeel praktijksimulatie BB-THV of BB-IBGS. 

Samengevat in een schema ziet dit er zo uit:


Hoe vraag ik de vrijstelling aan?

Uw werkgever, korps of regio dient de vrijstellingsaanvraag in. De aanmelding voor de toetsen uit het beoordelingsportfolio THV, het examenonderdeel computersimulatie THV-IBGS en examenonderdeel praktijksimulatie BB-THV of BB-IBGS loopt via uw opleider. Hij meldt u aan voor de betreffende toetsen en het examenonderdeel.

In de toetswijzer Bevelvoerder (OER) kunt u de inhoud van de toetsen en het examenonderdeel nalezen. De toetswijzer kunt u downloaden op mijnNIPVexamens of in de ELO.

Wat zijn de kosten voor de vrijstelling?

Het tarief voor een standaard vrijstellingsaanvraag is € 94.
Na ontvangst van het formulier Vrijstelling Bevelvoerder ontvangt uw werkgever een factuur. De kosten van een vrijstelling op maat zijn aan te vragen via vrijstellingen@nipv.nl.