Jaarplan

In het jaarplan leest u meer over onze ambities en ontwikkelopgaven voor het daaropvolgende jaar.

Jaarplan 2024

In het jaarplan 2024 leest u meer over onze ambities en ontwikkelopgaven voor 2024. Ook dit jaar richt het NIPV zich op vier pijlers die integraal en in samenhang met elkaar functioneren: onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

Vier strategische doelstellingen

Het NIPV wil graag dat veiligheidsregio’s en andere crisispartners in alle fasen van incidenten en crises kunnen vertrouwen op actuele en relevante kennis, informatie, ondersteuning en
verbindingen. Daartoe stellen we ons samenwerkingsgericht, aanspreekbaar, daadkrachtig en leergierig op ten aanzien van de volgende vier strategische doelstellingen. Ook willen we
in staat zijn ons aan te passen aan de snel veranderende context en kunnen inspelen op de behoeften die daaruit voortkomen.

  • Kennis ontwikkelen, delen en toepassen voor crisisbeheersing en brandweerzorg
  • Vak(manschap) versterken voor crisisbeheersing en brandweerzorg
  • Veiligheidsregio’s en onze overige partners ondersteunen
  • Informatievoorziening en -positie van onze partners versterken

Vijf maatschappelijke thema’s

De grote uitdagingen voor de wereld – zoals klimaatverandering, oorlog, migratie en asielstromen, energiecrises, pandemieën, financiële crises en technologische verstoringen – manifesteren zich vandaag de dag steeds intenser. Die intensiteit zal in de nabije toekomst verder toenemen, naarmate risico’s en dreigingen met elkaar verweven raken. Daarnaast zijn de kritieke systemen in ons sterk verdichte Nederland al evenzeer met elkaar verweven. Daardoor kunnen kleine incidenten relatief grote effecten hebben op de publieke veiligheid. Deze effecten kunnen elkaar bovendien versterken, ook op manieren die moeilijk te voorzien zijn. Bij elkaar vraagt dat om extra veerkracht in de samenleving.

Voor 2024 ligt onze focus op vijf maatschappelijke thema’s:

  • klimaatadaptatie
  • veilige energietransitie
  • informatiegestuurde veiligheid
  • fysiek veilige leefomgeving
  • maatschappelijke veerkracht.

Lees meer over deze thema’s.

Lees het jaarplan 2024

Download hier het document.


Eerdere jaarplannen

Download hier het document.