Directeur publieke gezondheid (DPG) voor zover het de GHOR-taken betreft

Tijdens de opleiding tot DPG leert u wat u nodig heeft om als beginnend beroepsoefenaar aan de slag te gaan en traint u op vaardigheden. De opleiding bestaat uit verschillende leer- en lesmaterialen zoals e-modules, toetsen, web-colleges, twee kaartenspellen en een opdracht die in de ELO staan. Daarnaast zijn er 2 fysieke contactdagen.

Kerngegevens

Startdatum

startdatum voor de zelfstudie in de Elektronische Leeromgeving (ELO) is op elk gewenst moment.
Groep 1 start 15 maart, groep 2 start 29 november 2024.

Duur

bij de gewenste voorkennis van de context crisisbeheersing en de GHOR-processen bij aanvang is de SBU 69 op uur geraamd. Bij minder voorkennis van de context crisisbeheersing en de GHOR-processen is een hogere SBU te verwachten.

Kosten

€ 1.925

Toelating

aantoonbaar wo-werk- en -denkniveau. Bekijk in het kwalificatiedossier of u voldoet aan de instroomeisen (zie Documentatie)

Locatie

NIPV

Organisatie

Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg van het NIPV

De DPG voor zover het de GHOR taken betreft geeft leiding aan de GHOR-keten en heeft de formele eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR-processen. U functioneert op strategisch niveau en treedt op als adviseur geneeskundige zorg namens de GHOR in het GBT/ RBT. U informeert en adviseert de burgemeester en/of voorzitter veiligheidsregio op strategisch niveau m.b.t. bestuurlijke besluitvorming.  Maar wat betekent dit in de praktijk? En hoe geeft u concreet invulling aan uw rol?

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

U bent een beginnend functionaris die tijdens rampen en crises acteert als DPG voor zover het de GHOR-taken betreft.

Wat leert u?

Aan het eind van de opleiding:

 • kent u de taken/verantwoordelijkheden van de DPG
 • heeft u kennis van crisiscommunicatie
 • bent u in staat in een persconferentie te functioneren
 • bent u in staat om sturing te geven aan de GHOR crisisrollen en processen
 • bent u in staat uw rol in het GBT en RBT in te vullen
 • herkent u bestuursstijlen
 • bent u in staat een burgemeester te adviseren

Programma

Als voorbereiding op de contactmomenten volgt u de e-learning in de ELO die bestaat uit:

 • Blok 1: De GHOR, introductie
 • Blok 2: De GHOR-organisatie
 • Blok 3: DPG in actie: 
  e-module BOB en scenario denken
  opdracht: Breng je netwerk in kaart

Daarnaast wordt u verzocht het kwalificatiedossier Directeur publieke gezondheid (DPG) (zie Documentatie), de notities Crisiscommunicatie en de rol van de burgemeester bij een crisis of een ramp, door te nemen.

De contactmomenten zijn vooral bedoeld om de nodige kennis toe te passen en vaardigheden te oefenen.

Contactdagen

2024:

Groep 1: 15 maart en 29 maart 2024
Groep 2: 29 november en 13 december 2024

In de eerste contactdag is aandacht voor:

 • de opzet van de rampen- en crisisbestrijding in Nederland
 • de aansturing van de ACGZ en de sectie GHOR
 • voorzitten van een overleg volgens de BOB
 • de rol van crisiscommunicatie

Tijdens de tweede contactdag wordt aandacht besteed aan:

 • de relevante netwerken van de GHOR en adviseurs van de DPG
 • de rol van de DPG binnen het GBT en RBT
 • bestuurlijke rollen en bevoegdheden van de burgemeester
 • adviseren van de burgemeester

Studiewijze

De opleiding bestaat uit een combinatie van zelfstudie door middel van e-learning en contactmomenten. De e-learning volgt u in de ELO. De studiebelasting van deze onderdelen bedraagt gemiddeld 12 uur. Daarna zijn er 2 contactdagen gepland. De studiebelasting hiervan bedraagt 16 uur. Het gebruik van de ELO omgeving is bij de cursusprijs inbegrepen. De kandidaat heeft zelf de beschikking over een device met een online mogelijkheid.
We hanteren een minimum en maximum aantal deelnemers om een optimaal leereffect te realiseren.

Maatwerk of incompany

Deze opleiding wordt als open inschrijving aangeboden, maar kan ook incompany bij u in de regio worden verzorgd. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met de opleidingscoördinator.

Exameninformatie

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Veelgestelde vragen over

Vrijstellingen

Algemene informatie over het aanvragen en krijgen van vrijstellingen vindt u op ons vrijstellingenoverzicht.

Inzage en bezwaar

Algemene informatie over inzage en bezwaar is beschreven bij de informatie over examens. Hier vindt u ook het onderwijs- en examenreglement en bijbehorende uitvoeringsregelingen van de opleidingen.

Examens

Algemene informatie over examinering vindt u op de pagina Examens.

Algemene voorwaarden NIPV

Bekijk de Algemene voorwaarden van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Heeft u een vraag over deze opleiding?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.