Vergrijzing en brandveiligheid

Het NIPV heeft meerdere onderzoeken gedaan naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid.

Ouderen (65-plussers) vormen een kwetsbare leeftijdsgroep bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken bij brand in de woonomgeving, waarbij zij vaker (dodelijk) gewond raken. Daarnaast is de behandeling van brandwonden bij ouderen gecompliceerder. In de nabije toekomst zal het aantal ouderen fors toenemen. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid? De Brandweeracademie van het IFV deed hier onderzoek naar. 

Onderzoek naar de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid

De Brandweeracademie en de Brandwonden Stichting hebben in 2015 en 2016 onderzoek gedaan naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid. Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken.

Deelrapport 1 De omvang van de problematiek

Dit deelrapport gaat in op de omvang van de problematiek: hoeveel slachtoffers (65-plussers) van een fatale brand in een woongerelateerde omgeving kunnen we verwachten tot en met 2030? Het rapport moet gezien worden als de huidige stand van zaken. Het is mogelijk dat nieuwe doorrekeningen van de demografische ontwikkelingen en het kabinetsbeleid leiden tot aanpassingen van de berekeningen.

Deelrapport 2 De risicofactoren en oorzaken

Dit deelrapport beantwoordt de vraag waarom ouderen vaker het slachtoffer zijn van brand ten opzichte van de rest van de bevolking. Nader onderzoek naar met name (de risicofactoren en oorzaken van) praktijkincidenten is nodig om een nog nauwkeuriger beeld te krijgen. Deze informatie biedt vervolgens de mogelijkheid voor het ontwikkelen van effectieve en efficiĆ«nte maatwerkoplossingen.

Deelrapport 3 Oplossingsrichtingen

Dit onderzoek beantwoordt de vraag welke oplossingen er (inter)nationaal zijn en welke in Nederland effectief kunnen zijn om het aantal senioren dat bij brand omkomt of gewond raakt te verminderen. Er wordt een relatie gelegd tussen de stadia in brandontwikkeling en rookverspreiding enerzijds en de interventiemogelijkheden om brand te voorkomen of te beperken en de ontvluchtingsmogelijkheden voor ouderen anderzijds.

Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing

De drie deelrapporten van het onderzoek naar de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid en het onderzoek Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijk zijn samengevat in een kennispublicatie.


Incidentonderzoeken branden in wooncomplexen voor senioren

Brand in Het Lichtpunt (2014)

Samen met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de kleine, maar felle brand in wooncomplex Het Lichtpunt onderzocht.

Brand in De Notenhout (2015)

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Brandweeracademie hebben de brand van 20 februari 2015 in wooncomplex De Notenhout in Nijmegen onderzocht.

Onderzoek Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijk (2016)

Dit rapport gaat in op het onderzoek dat de Brandweeracademie heeft gedaan naar een groot aantal recente branden in seniorencomplexen. Het incidentonderzoek bevestigt de discrepantie tussen de uitgangspunten van de bouwregelgeving en de gang van zaken bij branden in seniorencomplexen.