Oekraïense vluchtelingencrisis

Om inzicht te krijgen in de ervaringen die bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn opgedaan, heeft het NIPV drie snelle kennismobilisaties uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.

Waarom dit onderzoek?

Sinds de inval van Russische troepen in Oekraïne is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook in Nederland arriveerden tienduizenden vluchtelingen. Om inzicht te krijgen in de ervaringen die zijn opgedaan bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, heeft NIPV drie snelle kennismobilisaties uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.

De problematiek in de opvang van vluchtelingen en asielzoekers nader beschouwd (2023)

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is niet langer toereikend. Hoe kan het dat opnieuw een nieuwe asiel- of vluchtelingencrisis wordt verwacht, terwijl in 2022 maatregelen werden aangekondigd om dit te voorkomen? De onderzoekers voerden voor deze derde kennismobilisatie gesprekken met diverse betrokken partijen, zoals gemeenten, veiligheidsregio’s, het COA, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de IND. Dit met als doel om inzicht te krijgen in hoe zij tegen de huidige problemen, mogelijke oplossingen en de toekomst aankijken.

De vluchtelingen- en asielcrisis nader beschouwd (2022)

Het voortduren van de oorlog in Oekraïne, het vastlopen van de asielzoekersopvang en de opschaling naar de nationale crisisstructuur waren redenen om nogmaals bij veiligheidsregio’s en gemeenten ervaringen op te halen van hoe zij de huidige situatie ervaren. Hiervoor zijn 18 gesprekken gevoerd met personen uit 14 verschillende veiligheidsregio’s, met name burgemeesters en directeuren veiligheidsregio.

Uit de gesprekken blijkt dat er opvallende overeenkomsten maar ook verschillen zijn tussen regio’s. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen.

Ervaringen van veiligheidsregio’s en gemeenten: een eerste inventarisatie (2022)

Om te vernemen hoe gemeenten en veiligheidsregio’s de Oekraïense vluchtelingencrisis tot nu toe hebben ervaren, hebben wij in de periode van 30 maart tot en met 2 mei met 20 twintig personen gesproken: 2 gemeentesecretarissen, 5 directeuren veiligheidsregio en 13 burgemeesters van wie 6 voorzitter van een veiligheidsregio zijn.

Het rapport beschrijft puntsgewijs de bevindingen, waarbij informatie uit de gesprekken soms op onderdelen is aangevuld met informatie uit nieuwsberichten en Tweede Kamerstukken. De uitgave sluit af met een aantal aandachtspunten voor gemeenten, veiligheidsregio’s en het Rijk.