Natuurbrandbeheersing

Overzicht van de onderzoeken die het NIPV heeft uitgevoerd op het gebied van natuurbrandbeheersing.

Jaarrapportage natuurbranden 2023 (2024)

Het NIPV is sinds 2023 verantwoordelijk voor de Database natuurbranden. Dankzij verbeterde databronnen en meervoudige validatie worden de data verzameld via een betrouwbaardere methodiek dan voorheen. Hierdoor is er een beter inzicht in de verschillende soorten natuurbranden en hun omstandigheden. Dit kan vervolgens helpen bij het maken van betere trendanalyses van natuurbranden in Nederland.

In 2023 woedden er in ons land 314 natuurbranden waarbij de brandweer ter plaatse is geweest. Daarnaast waren er 21 akkerbranden en 70 branden op militair terrein.


Natuurbrandsignaal ’23 (2023)

Natuurbranden zijn zowel binnen als buiten Nederland een zeer actueel thema. De vraag is of en hoe natuurbranden in Nederland aan het veranderen zijn als gevolg van de klimaatverandering. Met welke (toekomstige) ontwikkelingen moeten we rekening houden? Een consortium van experts vanuit de kennisinstituten NIPV, KNMI, Wageningen University & Research (WUR), Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Deltares heeft dit onderzocht.


Natuurbrandonderzoek Deurnese Peel (2020)

Onderzoek naar het ontstaan en verloop van de natuurbrand in de Deurnese Peel op 20 april 2020.


Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch (2020)

De brand in het Nationaal Park De Meinweg in april 2020 behoort tot de grootste Nederlandse natuurbranden van de laatste jaren. In opdracht van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft NIPV de gebeurtenissen rondom deze natuurbrand geëvalueerd, met inachtneming van de context gevormd door de coronacrisis.


Northwestern European Wildfire Roundtable

Sinds april 2021 organiseert het NIPV in opdracht van negen veiligheidsregio’s de zogeheten Northwestern European Wildfire Roundtable. Dit is een digitale bijeenkomst waarbij experts vanuit verschillende Noordwest-Europese landen kennis met elkaar delen door middel van presentaties en discussies. Dit verslag geeft een inkijk in de opgedane inzichten vanuit dit internationale netwerk.

Lopend onderzoek: internationale kennisontwikkeling en -deling natuurbranden

Dit project bouwt het netwerk Northwestern European Wildfire Roundtable verder uit en zet zich breder in om te leren van de landen om ons heen en deze kennis met het werkveld in Nederland te delen door middel van symposia en een rapport.

Verwachte einddatum: december 2024