Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

13 september 2023

In aanwezigheid van zo’n 150 experts en veiligheidsprofessionals op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing uit het hele land openden we dinsdag 12 september officieel het onderwijsjaar 2023-2024. Onder leiding van dagvoorzitter Marlies Claasen stond de crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, deze middag centraal.

We startten de bijeenkomst met 8 drukbezochte masterclasses. In die masterclasses ging het onder andere over toekomstbestendige incidentbestrijding, toekomstgerichte leiderschapsvorming en flexibel leren aansluitend op de behoeften van elke deelnemer. Maar ook over de vraag hoe goed we zijn voorbereid op nieuwe extremen als gevolg van de klimaatverandering.

Een integrale aanpak is hard nodig

Ton Heerts, voorzitter van het dagelijks bestuur en burgemeester van Apeldoorn, opende aansluitend het plenaire gedeelte: “Alle professionals zien in dat een integrale aanpak voor brandweerzorg en crisisbeheersing hard nodig is. En binnen die integrale crisisbeheersing spelen wij als NIPV een grote rol als verbinder en als ontwikkelaar. Dat doen we door onderzoek, onderwijs, operationele en logistieke ondersteuning en accurate informatievoorziening. Dat doen we allemaal voor een veilig en veerkrachtig Nederland. Dat is onze missie.”

We zijn niet ingesteld op langdurige crises

Monique Vogelzang, directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, werd gevraagd waarom een herijking op het gebied van crisisbeheersing nodig is: “95 procent van alle crises vindt plaats op lokaal niveau en in de bestrijding daarvan zijn we zeer bedreven. Ook als veiligheidsorganisaties in urgente situaties moeten opschalen, werken onze structuren uitstekend en weten alle partijen elkaar goed en snel te vinden. Waar we alleen niet op ingesteld zijn, en corona heeft dat nog eens aangetoond, is als een crisis langer duurt. Wie gaat dan over wat? Hoe liggen de verantwoordelijkheden? Wanneer ga je afschalen? We hebben op dat vlak een herijking te doen op de systemen die we nu hebben. Dat gaat over preventie, kennis en onderwijs.”

Publieke Veiligheidsrede

Tijdens de opening van het onderwijsjaar werd een nieuwe traditie geboren: de Publieke Veiligheidsrede. Directeur IJle Stelstra sprak de eerste rede uit: ”De samenleving investeert stevig in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar besteedt vrijwel geen aandacht aan de veiligheidsborging daarvan. De borging van de maatschappelijke veiligheid kan alleen tot stand komen door onderzoek en onderwijs. Onderzoek leidt tot nieuwe gegevens, informatie en kennis. Op basis daarvan kunnen we maatregelen nemen ter voorkoming of bestrijding. En kunnen we onze veiligheidsprofessionals beter trainen, onder meer door het geven van onderwijs.”

Paneldiscussie

Vervolgens vond er een paneldiscussie plaats. Dagvoorzitter Marlies Claasen ging in gesprek met een panel bestaande uit Tijs van Lieshout (directeur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en voorzitter Brandweer Nederland), Laurens van der Varst (senior onderzoeker NIPV), Nathalie Scheffer (brandweerofficier in opleiding), Edith Leentvaar (decaan NIPV), Monique Vogelzang en IJle Stelstra. Met een slag op de gong werd het onderwijsjaar 2023-2024 officieel geopend en de middag afgesloten.

Publieke Veiligheidsrede teruglezen

De Publieke Veiligheidsrede ‘Wat een ramp uit 1892 ons kan leren voor de toekomst’ is terug te lezen op onze website.