Vluchtelingen

Veiligheidsregio’s hebben een belangrijke taak bij het opvangen van vluchtelingen in Nederland.

Veiligheidsregio’s hebben een belangrijke taak bij het opvangen van vluchtelingen in Nederland. Oorlog, bezettingen en onrust in een land zijn redenen waarom de vluchtelingenstroom richting Europese landen op gang komt. De toestroom van vluchtelingen naar Nederland heeft invloed op het functioneren en de samenwerking van professionals van hulpverleningsorganisaties van de veiligheidsregio’s.

De nationale crisisstructuur kan worden geactiveerd om de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden. Afstemming vindt hierover dan plaats tussen het Rijk en de gemeenten.


Het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS)

Eind februari 2022 kwam de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang door de situatie aldaar. Het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) is in opdracht van het ministerie van J&V opgericht en verantwoordelijk voor de bovenregionale spreiding van Oekraïense vluchtelingen ter voorkoming van overbelasting van de gemeentelijke opvanglocaties. Het LCVS is sinds 9 maart 2022 bereikbaar en actief.

Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO)

Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) is een knooppunt tussen het Rijk, de veiligheidsregio’s en samenwerkingspartners als bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis, VNG en COA. Op dit moment ligt de prioriteit nog bij bovenregionale vluchtelingenspreiding, maar indien noodzakelijk richt het KCIO zich ook op andere thema’s.

Bovenregionale spreiding

Om bovenregionaal te kunnen spreiden is inzicht nodig in de verwachte toestroom van vluchtelingen, inzicht in de beschikbare gemeentelijke opvangcapaciteit en capaciteit voor het matchen van vraag en aanbod.

  • Om enig inzicht te krijgen in de verwachte toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland is het LCVS afhankelijk van een netwerk aan partners. Een belangrijke partner is bijvoorbeeld het Directoraat-Generaal Migratie. Ook organisaties als UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, dragen bij aan het in beeld krijgen van de mogelijke toestroom.
  • De veiligheidsregio’s leveren informatie aan over het aantal beschikbare opvangplekken binnen de regio. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kortdurende (<72 uur) en langdurende (>72 uur) opvang.
  • Voor het matchen van vraag en aanbod staat 24/7 een team van mensen klaar. Een verzoek tot het verplaatsen van vluchtelingen wordt digitaal ingediend. Op basis van een actueel beeld van de beschikbare informatie wordt een (nieuwe) opvanglocatie voor de vluchtelingen gezocht. Indien noodzakelijk wordt ook het vervoer geregeld.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.