lnfectieziektebestrijding

Bij grootschalige infectieziektebestrijding is de omvang zo ernstig dat er problemen zijn op het gebied van capaciteit en complexiteit.

Bij grootschalige infectieziektebestrijding (IZB) gaat het om de bestrijding van een infectieziekte die een zodanige omvang heeft en/of zo ernstig is dat er sprake is van problemen op het gebied van capaciteit (schaarste van mensen, middelen, kennis), van problemen op het gebied van complexiteit (bijv. samenwerking met veel verschillende partijen) en/of van een dreiging daarvan.

Organisatie infectieziektebestrijding

Grootschalige infectieziektebestrijding is één van de processen binnen de opgeschaalde zorg in Nederland. De processen zijn:

  1. opgeschaalde acute zorg
  2. publieke gezondheidszorg:
  • medische milieukunde
  • grootschalige infectieziektebestrijding
  • gezondheidsonderzoek na rampen
  • psychosociale hulpverlening.

Grootschalige infectieziektebestrijding valt onder de publieke gezondheidszorg en is een verantwoordelijkheid van de GGD. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM ondersteunt de GGD’en en voert bij grote (landelijke) uitbraken van infectieziekten de regie.

Landelijke advisering bij infectieziektedreiging en -crises

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM heeft een coördinerende rol bij de bestrijding van infectieziekten in Nederland. Dit betreft het signaleren van en adviseren over uitbraken en dreigingen van infectieziekten. Het CIb geeft deze taken vorm door alle betrokken partners in de Nederlandse infectieziektebestrijding te ondersteunen met advies, laboratoriumdiagnostiek, epidemiologie en surveillance, onderzoek en richtlijnen.

Indien nodig organiseert en faciliteert het CIb een Outbreak Management Team (OMT) of Deskundigenberaad (DB). Bij grootschalige, regio- overstijgende uitbraken voert het CIb namens de minister van VWS de operationele regie over de bestrijding. Het CIb maakt gebruik van bestaande expertise door nationaal en internationaal samen te werken met universitaire onderzoekscentra, professionals en andere organisaties. Hierbij stemt het CIb af met betrokken ministeries (zoals VWS, LNV, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur & Waterstaat) en met landelijke organisaties die professionals ondersteunen (bijvoorbeeld GGD GHOR Nederland, KNCV Tuberculosefonds en Soa Aids Nederland). Het CIb is tevens het nationale coördinatiepunt voor internationale organisaties zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het European Centre for Disease Control (ECDC).

Er komt een nieuwe crisisorganisatie voor de bestrijding van toekomstige pandemieën bij het RIVM, het Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie wordt samen met de GGD’en de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt. De LFI gaat twee dingen doen: ten eerste de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Ten tweede zal de LFI de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding op zich nemen. Er zal een duidelijke afbakening komen van de medisch-uitvoerende taken van LFI en de onafhankelijke medisch-inhoudelijke onderzoeks- en adviesrol van andere onderdelen van het RIVM.

Infectieziekten en werknemersgezondheid

Op grond van Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever verplicht om (mogelijke) gezondheidsschade voor zijn werknemers, dus ook die door beroepsinfectieziekten, zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. De werkgever heeft een zorgplicht op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers in de breedste zin van het woord (duty of care). Het is belangrijk dat, ook tijdens een uitbraak van een infectieziekte, de gezamenlijke uitganspunten rond werknemersgezondheid en bedrijfsgeneeskundige zorg en infectieziektebestrijding wordt verbonden.

Het NIPV bundelt informatie over het proces van grootschalige infectieziektebestrijding voor medewerkers van de brandweer, bevolkingszorg, politie en veiligheidsregio’s. We bieden hierbij onder andere publicaties en (onderzoeks)rapporten aan. Informatie over Covid-19 is gebundeld in het onderwerp pandemie.


1999
water-fontein
Legionella bij Flora in Bovenkarspel
Een uitbraak van legionella waardoor 29 mensen stierven en meer dan tweehonderd mensen een legionellabemetting opliepen.
2007
geit
Q-koorts
Een grote Q-koorts epidemie in Nederland met veel ziektegevallen.
2009
H1N1
Een nieuwe influenza A (H1N1) pandemie met een massale inentingscampagne voor risicogroepen waarbij 63 mensen in Nederland aan overleden
2019
Covid-19
Een langdurige pandemie met veel sterfgevallen en grote maatschappelijke impact. Kennis is gebundeld in het onderwerp pandemie.

Gerelateerde onderwerpen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.