Ambulancehuisstijl

Definitie

De striping is merken- en auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is door de Staat voorbehouden. De Staat der Nederlanden is eigenaar van het auteursrecht en​ derden mogen dan ook geen gebruik maken van de striping zonder goedkeuring van de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) houdt in opdracht van het Ministerie van JenV toezicht op de uitvoering van de striping en treedt handhavend op bij verkeerd en/of oneigenlijk gebruik.

Primaire striping

Bij ambulancehuisstijl wordt een onderscheid gemaakt in primaire en secundaire striping.

De primaire striping mag uitsluitend worden toegepast op operationele voertuigen van de door de minister aangewezen hulpdiensten zoals vermeld in de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) en worden ingezet door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De primaire striping mag uitsluitend worden aangebracht op voertuigen die optische en geluidssignalen hebben en mogen gebruiken.

Secundaire striping

De secundaire striping wordt toegepast op voertuigen die worden ingezet voor ondersteunende taken, eventueel in combinatie met een beperkt voorkomende operationele functie. Secundaire striping mag zowel met als zonder de voorzieningen voor optische en geluidssignalen worden toegepast.

Zowel het montagevoorschrift als de officiële striping-tekeningen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier.

Geautoriseerde gebruikers

Onder geautoriseerde gebruikers worden verstaan: de op grond van artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg aangewezen Regionale Ambulancevoorzieningen, alsmede andere hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Tijdelijke wet ambulancezorg bezig houden met het verlenen van spoedeisende medische hulpverlening. Het gebruik van de ambulancehuisstijl is uitsluitend voorbehouden aan de benoemde doelgroep. Overige aanvragen zijn ter beoordeling van NIPV in samenspraak met Ambulancezorg Nederland.

Het combineren van diverse huisstijlen op één voertuig, zowel kleuren als teksten en logo’s, is nadrukkelijk niet toegestaan.

Heeft u een vraag over striping?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.