Oekraïense vluchtelingencrisis

Om inzicht te krijgen in de ervaringen die bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn opgedaan, heeft NIPV twee snelle kennismobilisaties uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.
Waarom dit onderzoek?

Sinds de inval van Russische troepen in Oekraïne is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook in Nederland arriveerden tienduizenden vluchtelingen. Om inzicht te krijgen in de ervaringen die zijn opgedaan bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, heeft NIPV twee snelle kennismobilisaties uitgevoerd onder veiligheidsregio’s en gemeenten.

De vluchtelingen- en asielcrisis nader beschouwd (juli 2022)

Het voortduren van de oorlog in Oekraïne, het vastlopen van de asielzoekersopvang en de opschaling naar de nationale crisisstructuur waren redenen om nogmaals bij veiligheidsregio’s en gemeenten ervaringen op te halen van hoe zij de huidige situatie ervaren. Hiervoor zijn 18 gesprekken gevoerd met personen uit 14 verschillende veiligheidsregio’s, met name burgemeesters en directeuren veiligheidsregio.

Uit de gesprekken blijkt dat er opvallende overeenkomsten maar ook verschillen zijn tussen regio’s. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen.

Ervaringen van veiligheidsregio’s en gemeenten: een eerste
inventarisatie (mei 2022)

Om te vernemen hoe gemeenten en veiligheidsregio’s de Oekraïense vluchtelingencrisis tot nu toe hebben ervaren, hebben wij in de periode van 30 maart tot en met 2 mei met 20 twintig personen gesproken: 2 gemeentesecretarissen, 5 directeuren veiligheidsregio en 13 burgemeesters van wie 6 voorzitter van een veiligheidsregio zijn.

Het rapport beschrijft puntsgewijs de bevindingen, waarbij informatie uit de gesprekken soms op onderdelen is aangevuld met informatie uit nieuwsberichten en Tweede Kamerstukken. De uitgave sluit af met een aantal aandachtspunten voor gemeenten, veiligheidsregio’s en het Rijk.