Vragenlijstsoftware nu breder inzetbaar binnen crisisbeheersing 

3 april 2024

Brandonderzoekers verzamelen al jaren informatie via gestandaardiseerde vragenlijsten. Die informatie is een van de bronnen voor landelijke dashboards. De basis hiervoor, de Vragenlijstsoftware (VLS), is vernieuwd en nu veel breder inzetbaar voor zowel brandweerzorg als crisisbeheersing. Productmanager Freerk Dijkstra was voor dit project gedelegeerd opdrachtgever. Hij legt het doel van de VLS uit: “Hiermee verzamelen we op een veilige en gebruiksvriendelijke manier gestandaardiseerd data. Die gebruiken we bijvoorbeeld voor inzichten in incidenten met alternatief aangedreven voertuigen en fatale woningbranden. Maar ook tijdens een langer lopende crisis kan de data vanuit VLS bijdragen aan overzicht van de situatie.”  

Vernieuwde Vragenlijst Software (VLS)

Informatie standaardiseren met vragenlijsten 

“Met de Vragenlijstsoftware verzamelen we gestandaardiseerde informatie uit het veld die vervolgens te zien is in een landelijk dashboard. Een voorbeeld hiervan is brandonderzoek. Brandonderzoekers vullen een vragenlijst in waarbij zij onder meer de oorzaak, het brandverloop, eventuele slachtofferaantallen en de effectiviteit van de brandweerinzet vermelden. Elke veiligheidsregio vult dezelfde vragenlijst in en dat maakt verwerking naar landelijke overzichten eenvoudig. De data uit de vragenlijsten gebruiken we in de dashboards Kerncijfers Veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld in het dashboard Fatale woningbranden.” 

Meer inzicht voor zowel brandweerzorg als crisisbeheersing 

“Als gedelegeerd opdrachtgever was ik nauw betrokken bij de vernieuwing van de Vragenlijstsoftware. De tool is nu geïntegreerd in onze datavoorzieningen en daardoor kunnen we meer maatwerk bieden. Dat betekent dat we nu ook vragenlijsten voor crisisbeheersing kunnen maken. Vanaf nu zijn de vragenlijsten dus schaalbaar en breder inzetbaar. Niet alleen voor brandonderzoek, maar ook voor onderzoeken in crisisbeheersing.”  

Dijkstra noemt als voorbeeld de Oekraïense vluchtelingen die na uitbraak van de oorlog naar Nederland kwamen. “Er was geen landelijk overzicht van wie waar terecht kon. Men is toen begonnen met een Excel-bestand en belrondes met veiligheidsregio’s om overzicht te krijgen. Met de vernieuwde VLS kunnen we zo’n ad-hoc-situatie nu landelijk veel beter ondersteunen.” 

Nieuwe vragenlijsten ontwikkelen 

Begin februari is Vragenlijstsoftware.nl officieel live gegaan. Gebruikers zijn hierover van tevoren geïnformeerd. “Nu de nieuwe VLS officieel live is, gaan we kijken hoe de vragenlijsten en dashboards nog beter kunnen bijdragen aan inzichten in brandweerzorg en crisisbeheersing. Bijvoorbeeld door een vragenlijst te ontwikkelen voor ongevallen op de werkvloer bij veiligheidsregio’s. Meer ideeën zijn van harte welkom. Heb je interesse, neem dan contact op met productmanager Mark Janssen via het contactformulier op de VLS-website om met de VLS aan de slag te gaan.” 

Bekijk ook