Update project Voertuig Positie Service 1.0 

16 november 2023

In februari 2023 startte het project Voertuig Positie Service 1.0 (VPS 1.0). De VPS 1.0 brengt de posities van prioriteitsvoertuigen van de veiligheidsregio’s landelijk in beeld. Op 1 november 2023 tekenden opdrachtgever NIPV en leverancier Level Up het samenwerkingscontract voor de implementatie van de VPS 1.0. 

kaart VPS 1.0

Over het project

Het project Voertuig Positie Service 1.0 is een vervolg op eerder onderzoek naar het gebruik van Talking Traffic voor de hulpdiensten. Projectleider Jeroen Sannen vertelt: “De VPS 1.0 maakt het mogelijk om op basis van GPS-data in een oogopslag de posities van prioriteitsvoertuigen in beeld te brengen. De voertuigposities zijn daarmee over de grenzen van de veiligheidsregio’s heen inzichtelijk en op maat te filteren naar bijvoorbeeld regio, incident en type voertuig. Doordat de VPS in eigen beheer van het NIPV is, kunnen we regie voeren op welke informatie voor wie (veiligheidsregio’s, ketenpartners) beschikbaar is. Regio’s blijven zelf eigenaar van de eigen regionale GPS-data.” 

Leverancier gecontracteerd 

Via een aanbesteding is leverancier Level Up gecontracteerd voor de ontwikkeling en het beheer van de VPS. Level Up levert IT-diensten en -producten binnen de marktsegmenten Openbare orde en veiligheid en Onderwijs. 

Afronding in eerste kwartaal 2024 

Het project zit nu in de implementatiefase en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Sannen: “Regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van hun GPS-data en het gebruik van de data uit de VPS in hun regionale toepassingen. Deze maand ontvangen de regionale contactpersonen van VPS uitgebreide informatie over de implementatie en de rol van de regio’s daarin. Hierna volgt een rondje langs deze personen om de informatie door te spreken en te helpen waar nodig.” 

Evaluatie 

In 2025 vindt een eerste evaluatie plaats. “Hierin wordt getoetst of de VPS 1.0 voldoet en ook in de praktijk toegevoegde waarde levert in het operationele proces. Door in 2025 te evalueren kan indien nodig tijdig een vervolg op de VPS 1.0 worden gedefinieerd”, sluit Sannen af. 

Meer informatie 

Neem hiervoor contact op met Jeroen Sannen. 

Bekijk ook