Toolbox Waterstof biedt handvatten voor incidentbestrijders en instructeurs van de brandweer 

2 mei 2024

Incidentbestrijders en instructeurs van de brandweer krijgen steeds vaker te maken met waterstof. Tegelijkertijd hebben zij vaak nog onvoldoende kennis over waterstof. En ontbreekt het aan laagdrempelige informatie over waterstof en over hoe te handelen bij incidenten. De toolbox Waterstof brengt hier verandering in: de toolbox geeft informatie over de eigenschappen, de gevaren en het herkennen van waterstof én over de te nemen maatregelen als waterstof onverhoopt vrijkomt.

waterstof

Het gebruik van waterstof in de industrie en het transporteren van waterstof is niet nieuw. Het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving is dat wel. Bijvoorbeeld in de vorm van waterstofaggregaten en van zware voertuigen op waterstof (heftrucks, bussen, vrachtwagens). Het verwarmen van woningen met waterstof wordt pas na 2035 verwacht.   

De kans op incidenten waarbij waterstof vrijkomt, is niet nul 

Door maatregelen te nemen kan voorkomen worden dat waterstof vrijkomt. De kans hierop is echter nooit nul. Mocht waterstof vrijkomen, dan is het voor de veiligheid belangrijk dat waterstof zich niet ergens kan ophopen. Waterstof moet daarom zo veel mogelijk buiten blijven.

Margreet Spoelstra, onderzoeker-adviseur: “Mensen denken vaak dat waterstof opstijgt. Dat is alleen bij zuiver waterstof het geval. Als waterstof zich mengt met lucht, zal het veel minder de neiging hebben om te stijgen en zich meer gedragen als lucht. In de uitlegvideo’s die we hebben gemaakt, laten we dit ook zien. Deze kennis komt goed van pas als de brandweer tijdens een verkenning moet meten op waterstof.”

Voor een veilige energietransitie is kennis essentieel

Naast dat incidentbestrijders en instructeurs van de brandweer weten wat de eigenschappen en gevaren zijn van waterstof, is het ook belangrijk dat zij duidelijke handelingsperspectieven hebben bij incidenten. De toolbox geeft informatie hierover en bevat diverse presentaties, uitlegvideo’s, kennisquizzen, een beeldbank en verwijzingen naar (onderzoeks)rapporten over: 

  • Eigenschappen van waterstof 
  • Gevaren van waterstof 
  • Herkennen van waterstof  
  • Maatregelen bij waterstof 
  • Waterstofincidenten.  

Lesstof voor incidentbestrijders 

De brandweer kan de informatie in de toolbox Waterstof ook gebruiken om incidentbestrijders op te leiden en te trainen.  

Bekijk de toolbox Waterstof

De volledige toolbox Waterstof bestaat uit 7 pagina’s.
Ga naar de toolbox Waterstof.

Bekijk ook