Handelingsperspectief voor brandweerinzet in gesprinklerd gebouw

28 november 2023

Steeds meer gebouwen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie. Hierdoor komen branden in gesprinklerde gebouwen vaker voor. Tot nu toe was er nog geen standaard procedure voor het brandweeroptreden bij branden in gebouwen voorzien van een sprinklerinstallatie. Dit terwijl een inzet in een gesprinklerd gebouw tamelijk complex kan zijn. Dat was voor het NIPV de aanleiding om een handelingsperspectief te ontwikkelen.

Brandweermensen bij een sprinklerinstallatie

Handelingsperspectief plus achtergrondinformatie

Het nu verschenen rapport bestaat uit het handelingsperspectief plus de informatie die als onderbouwing van de procedure geldt. Voor het handelingsperspectief zijn de Basisprincipes van brandbestrijding als uitgangspunt gebruikt: die gelden immers altijd.

In het rapport komen achtereenvolgens aan bod:

  • de inzet in een gesprinklerd gebouw
  • de verschillende scenario’s waarbij sprinklers betrokken kunnen zijn
  • de risico’s bij het brandweeroptreden in een gesprinklerd gebouw
  • het handelingsperspectief voor het brandweeroptreden bij een door brand geactiveerde sprinklerinstallatie
  • het handelingsperspectief voor het brandweeroptreden wanneer de sprinklerinstallatie is geactiveerd, maar er geen sprake is van brand
  • informatie over de soorten en de werking van een sprinklerinstallatie en de gebouwen waarin ze worden gebruikt
  • een stroomschema voor het handelingsperspectief.

Waardevolle informatie voor incidentbestrijding, risicobeheersing en vakbewaamheid

Dit rapport is vooral bedoeld voor de operationele afdelingen van de brandweer: incidentbestrijding, vakbekwaamheid en operationele voorbereiding. Maar de informatie kan ook nuttig zijn voor afdelingen risicobeheersing, adviesbureaus en installateurs. Zij kunnen het rapport als hulpbron gebruiken bij het ontwerpproces van een gebouw met een sprinklerinstallatie. En zo in deze fase al rekening houden met de inzet door de brandweer.

Vervolg: kennisproduct ter ondersteuning

Voor het opstellen van het handelingsperspectief heeft het NIPV samengewerkt met de VSI (Verenigde Sprinkler Industrie). Samen met de VSI gaan we een afgeleid kennisproduct maken dat helpt bij het toepassen van het handelingsperspectief in de praktijk. Denk aan een filmpje of een infographic.