Eerste diploma uitgereikt binnen flexibel leerlandschap: “Ik heb leerblokken gekozen die ik dagelijks nodig heb” 

16 februari 2024

“Tijdens een teamoverleg werd ik verrast met de uitreiking van mijn diploma Ruimtelijke veiligheid“, vertelt Jaap van der Donk, senior specialist ruimtelijke veiligheid bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Van der Donk ontving het allereerste diploma Ruimtelijke veiligheid. Het was meteen ook het eerste diploma dat voortkomt uit het flexibel leerlandschap Risicomanagement.  

Uitreiking eerste diploma Ruimtelijke veiligheid binnen Leerlandschap Risisocmanagement
Jaap van der Donk neemt zijn diploma Ruimtelijke veiligheid in ontvangst.

“Ik wilde graag vakbekwaam worden op het gebied van omgevingsveiligheid”, aldus Van der Donk. “Het flexibele leren was een goede uitkomst voor mij. Want enerzijds heb ik eerder al bepaalde opleidingen gedaan op het gebied van brandveiligheid bijvoorbeeld. Ook heb ik door werkervaring al een bepaalde basiskennis. Maar aan de andere kant heb ik nog geen opleiding gehad op dit onderwerp. Daarom heb ik voor leerblokken gekozen waarvan ik dacht: deze heb ik nodig!”  

“Actuele en relevante onderwerpen waar we dagelijks tegenaan lopen”

“Zo heb ik onder meer omgevingsveiligheid, energietransitie en klimaatadaptatie gevolgd. Dit zijn super actuele onderwerpen. En daardoor ook interessant. Hierin zitten echt zaken waar we nu dagelijks tegenaan lopen in de regio. Bijvoorbeeld de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen in relatie tot EOS’en (energieopslagsystemen) en recent de invoering van de Omgevingswet. Tijdens de lessen wordt er ook vooruitgekeken naar wat komen gaat. Dat is heel waardevol. Je hebt er dan in ieder geval een beeld van. Je weet wat er nu speelt en wat je de komende periode nog kan verwachten. Door het volgen van deze leerblokken had ik voldoende inhoudelijke kennis om de proeve van bekwaamheid af te kunnen leggen. Die bestond uit een adviesnota, adviesgesprek en beleidsnota. Dat is dus ook allemaal gelukt!” 

“Kies waar je behoefte aan hebt” 

“Zit je al langer in het vak zit en wil je je vakbekwaamheid op peil wil houden? Kies dan een leerblok dat aansluit bij je behoefte. Je kunt zelf de keuze maken of je een diploma wil halen of alleen wat extra’s wil leren. Het flexibele leren en de leerblokken maken het ook makkelijker om te komen waar je wil. Je kiest wat bij jouw situatie en behoeften past en wanneer je er tijd voor hebt. Aan collega’s die een adviesnota moeten schrijven wil ik meegeven: ga op tijd op zoek naar een geschikte opdracht want die liggen niet altijd voor het oprapen. Maak ook gebruik van de docenten, onderzoekers en adviseurs van het NIPV. Er is voldoende steun en tijd om ze vragen te stellen of om even met ze te sparren.”  

“Kennisdeling gaat ook verder na het onderwijs”

“Ook na het afronden van de leerblokken heb ik nog waardevolle contacten met het NIPV. Met een onderzoeker bijvoorbeeld over het onderzoek naar de toepassing van omgevingsveiligheid in het Omgevingsplan en de implementatie hiervan. En sinds kort hebben we een stagiaire die een regionale vertaalslag gaat maken. Zo brengen we de geleerde kennis en vaardigheden weer over. De verbinding met het NIPV en de kennisdeling gaan dus ook verder na het volgen van het onderwijs.”  

“Ook mijn leerwerkplekbegeleider heeft er nog iets aan overgehouden. Hij was erg enthousiast en wilde graag iets betekenen. Daarom is hij examinator geworden. Daar is het NIPV ook weer heel blij mee.”  

Wat is het flexibel leerlandschap Risicomanagement? 

Hierin is geen onderscheid tussen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. En ook gedeeltelijk niet tussen functieprofielen. Iedereen die werkzaam is binnen dit (groeiende) vakgebied kan losse leerblokken of een bij hem of haar passende leerroute tot één van de uitstroomprofielen volgen. 

Bekijk ook