Defensie breidt contract met NIPV uit: alle krijgsmachtdelen sluiten aan op de LVCb

18 januari 2023

Op 18 januari 2024 tekenden Defensie en het NIPV de intentieverklaring voor verdere samenwerking binnen de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb). Naast de Koninklijke Marechaussee, sluiten nu ook het ministerie, de Defensiestaf en de andere krijgsmachtdelen aan op de LVCb. De samenwerking maakt beter geïnformeerde ondersteuning van Defensie mogelijk. Bijvoorbeeld bij een natuurramp, aanslag of uitval van infrastructuur.

“Met deze uitbreiding van het contract is de cirkel rond”, zegt adviseur Netcentrisch Werken bij het NIPV Bregje Veldman: “Het idee van het huidige netcentrisch werken komt namelijk oorspronkelijk bij Defensie vandaan. In 1990 pionierde het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten met ‘network-centric warfare’, oftewel netwerkgerichte oorlogsvoering. Dit gedachtegoed vormt de basis van het netcentrisch werken bij crisisbeheersing.”

Screenshot van de samenwerkomgeving in het LCMS, met daarin informatie van de verschillende disciplines: wegafzettingen, vliegroutes en het getroffen gebied in Maastricht
Screenshot van de samenwerkomgeving in het LCMS, met daarin informatie van de verschillende disciplines: wegafzettingen, vliegroutes en het getroffen gebied in Maastricht

Samen voor veiligheid

Defensie sloot eerder vanuit de Koninklijke Marechaussee (KMar) aan om goed te kunnen samenwerken met de Openbare Orde en Veiligheid-sector (OOV). De LVCb wordt nu breder ingezet, bijvoorbeeld bij de vluchtelingencrisis als gevolg van de oorlog in Oekraine.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim: “Het belang van informatiegestuurd optreden neemt toe. Dat betekent dat de krijgsmachtdelen in staat moeten zijn snel de juiste informatie te verzamelen en analyseren. Zo kunnen zij snellere en betere besluiten nemen. De LVCb draagt hier positief aan bij, omdat deze de uitwisseling van relevante (geografische) informatie mogelijk maakt.”

Het recente hoogwater is een voorbeeld van de inzet van de LVCb: Defensie werkte samen met crisispartners aan de noodreparatie van een overlaatdam in Maastricht. Via het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), onderdeel van de LVCb, wisselden de verschillende partijen informatie uit. Zoals de vliegroutes van de helikopters. Het leverde een beter beeld op van de actuele situatie en van de bijdrage van Defensie.

Chinook-transporthelikopter werkt mee aan herstel van overlaatdam in Maastricht
Defensie zette twee Chinook-transporthelikopters in voor het herstel van de overlaatdam in Maastricht. De vliegroutes van deze helikopters zijn een voorbeeld van de informatie in het LCMS. Bron: Ministerie van Defensie

Nu en straks

De KMar maakt sinds november 2020 gebruik van de LVCb. In 2022 kwam daar als voorloper binnen Defensie het Territoriaal Operationeel Centrum bij. De komende tijd wordt de LVCb geïmplementeerd binnen het ministerie en de verschillende krijgsmachtdelen. Daarnaast buigen het NIPV, de Defensiestaf en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) zich samen over de doorontwikkeling van de doctrine Netcentrisch werken, die ook onderdeel is van de LVCb. De focus ligt daarbij op de samenwerking van Defensie met de hulpdiensten en civiele autoriteiten als de politie en de brandweer.

Over de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb)

Via de doctrine Netcentrisch werken en systemen als het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), helpt de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing zo’n 200 crisispartners samenwerken in alle fases van crisisbeheersing. Crisispartners hebben via de LVCb altijd en overal toegang tot beheerde informatievoorziening. Hiermee kunnen crisisfunctionarissen voor, tijdens en na de crisis een rijk en actueel beeld met elkaar delen. In dit beeld is niet alleen informatie over de situatie opgenomen, maar ook informatie over de andere crisispartners. Dit laatste zorgt voor meer netwerkbewustzijn; het helpt crisispartners in de gezamenlijke besluitvorming.

Bekijk ook