Versnellingsplan Informatieveiligheid

Vanuit het Versnellingsplan Informatieveiligheid werken alle veiligheidsregio’s gezamenlijk aan het versterken van de digitale weerbaarheid van de eigen organisatie. Dit gebeurt in twee fases.

Fase 1 van het Versnellingsplan is afgerond, hierin stond de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) centraal.
Momenteel worden de voorbereidingen (tussenfase) van fase 2 getroffen.

Belangrijke onderdelen van fase 2 zijn het realiseren van een sectoraal Security Operations Centre (SOC) en een Computer Emergency Response Team (CERT).
In het SOC wordt gemonitord op mogelijke cyberdreigingen- en incidenten. Het CERT is een incident response team dat tijdens een digitaal incident de veiligheidsregio’s helpt met het oplossen en het voorkomen van nog meer schade.
Daarnaast is het belangrijk om geregeld te oefenen met cyberincidenten om goed voorbereid te zijn. Als onderdeel van fase 2 oefenen de Veiligheidsregio’s en het NIPV dan ook regelmatig samen en wordt er gewerkt aan een structureel oefenplan.

Organisaties staan in deze tijd voor de grote uitdaging om hun informatieveiligheid goed op orde te hebben. In fase 1 van het Versnellingsplan Informatieveiligheid, is gewerkt aan de robuustheid van de eigen ICT-infrastructuur door de verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In fase 2 van het Versnellingsplan ligt de focus op weerbaarheid tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen en wordt er onder andere toegewerkt naar een sectoraal SOC en CERT. Momenteel wordt het plan van aanpak voor fase 2 voorbereid. Daarnaast zijn een objectieve auditsystematiek en een oefenplan onderdelen van fase 2.

Ondersteuning bij implementatie BIO

Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de BIO. NIPV coördineert de collectieve voortgang en faciliteert de benodigde kennis, zoals ondersteunend materiaal voor bewustwordingsprogramma’s.

Ga naar website Digitale Overheid

Samenwerking faciliteren

In de besloten samenwerkingsruimte vindt u handleidingen, voorbeelden van andere regio’s en kunt u samenwerken aan documenten. Heeft u nog geen toegang, dan kunt u die direct aanvragen via de link naar de samenwerkingsruimte.

Digitale samenwerkingsruimte

Kennisdelen stimuleren

NIPV organiseert 6x per jaar inhoudelijke workshops voor medewerkers van veiligheidsregio’s die zich bezighouden met informatieveiligheid en de invoering van de BIO. Misschien wilt u wel een best practice uit uw eigen organisatie delen?

Aanmelden voor workshops

Samenwerken aan digitale weerbaarheid

In Nederland kennen we een groot stelsel van organisaties die samen werken aan digitale weerbaarheid. NIPV en veiligheidsregio’s zijn hier onderdeel van en samen werken we continu aan een goede informatiepositie. We bewegen mee met actuele ontwikkelingen en voeren zelf soms ook onderzoek uit op dit gebied.

Lees meer over digitale weerbaarheid

Veiligheidsregio’s samen digitaal weerbaar

Informatieveiligheid en cyberweerbaarheid staan hoog op de verschillende agenda’s, maar er blijft voortdurend aandacht en actie nodig. Het is een race tegen te klok om niet achter te komen lopen. Daarom is er een film gemaakt die dat onderstreept en waarin directies en besturen worden oproepen om vooral te blíjven investeren. Want je kunt niet voorkomen dat je doelwit bent, maar je kunt je wel goed voorbereiden om snel te kunnen schakelen als je wél geraakt wordt.

Dat onderschrijft ook Gerhard van den Top, bestuurlijk portefeuillehouder Informatievoorziening: “Voor de continuïteit van onze veiligheidsregio’s, die een vitale functie hebben, is het van groot belang dat we gaan investeren en blijven investeren in cyberweerbaarheid. Onze informatiestroom moet op orde zijn en functioneren.”

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.